אודות ראשי הפרוייקט

פרוייקט השו"ת תוכנן והוקם על ידי פרופ' אביעזרי פרנקל בשנת 1963. פרופ' אביעזרי פרנקל ניהל את פרוייקט השו"ת עד שנת 1974.

פרופ' יעקב שוויקה הצטרף לפרוייקט בשנת 1966 ועמד בראשו בשנים 1974-1986. (פרופ' נחום דרשוביץ ניהל את הפרוייקט בשנת 1974-1975 — שנת השבתון של פרופ' שוויקה).

בכל הזמנים עבדו מנהלי הפרוייקט יחד עם צוות גדול של תלמידי חכמים, מדענים ומתמחים במדעי המחשב, היהדות, והלשון העברית.

פרופ' אורי שילד ניהל את הפרוייקט בשנים 1990-1997. בשנת השבתון שלו 1995-1996 מילא את מקומו פרופ' עמיהוד אמיר.

פרופ' שמואל טומי קליין ניהל את הפרוייקט בשנים 1997-8.

בשנת 1991, התמנתה ועדה מייעצת אקדמית, שתפקידה להמליץ ולפקח על מדיניות הפרוייקט הן בייחס לקביעת התחומים שיהיו בתקליטור, הן ביחס לסוג הספרים והמהדורות שייקלטו, ועוד עניינים הקרובים לכך. כיו"ר הוועדה כיהן פרופ' יעקב שפיגל מהמחלקה לתלמוד וחבריה היו: פרופ' אביעזרי פרנקל ופרופ' לייב מוסקוביץ.

פרופ' שמריהו הוז ניהל את הפרוייקט בשנים 2004-2017.

כיום, עומד בראש הפרוייקט ד"ר יהונתן שלר.
פרופ' יעקב שפיגל מכהן כיועץ אקדמי.

Print Friendly