שאלות נפוצות

בעיות טכניות שכיחות

 1. אני מנסה לפתוח את התוכנה, 'שעון החול' מופיע לשניה ונעלם והתוכנה אינה עולה. מותקנת אצלי תוכנת AVAST
 2. אני מקבל הודעת שגיאה: שגיאה מס' 15 לא ניתן לפתוח את הקובץ, בדוק אם כונן C מותקן.
 3. אני מנסה לפתוח את התוכנה, 'שעון החול' מופיע לשניה ונעלם והתוכנה אינה עולה. מותקנת אצלי תוכנת AVG

המאגרים בעיון

 1. כיצד ניתן לעיין או לחפש מקור ע"י הקלדה ישירה של המקור וללא צורך בפריסה מדורגת של עץ המקורות?
 2. איזו מהדורת דפוס או כתב יד מהווה בסיס לגירסת התנ"ך שבמאגר?
 3. כיצד ניתן להציג את רשימת ספרי השו"ת לפי חלוקה לתקופות?
 4. האם ניתן לעצב את פריסת חמשת חומשי תורה בחלון 'עיון' לפי סדר פרשיות השבוע ולא לפי רצף הפרקים?
 5. כיצד אוכל לעצב את פריסת הספרים בחלון "עיון" בהתאמה אישית ולפי התחומים בהם אני מתמקד?
 6. כיצד ניתן למצוא במאגר ספר באמצעות שם המחבר בלבד?
 7. כיצד ניתן לבדוק אם ספר מסוים נמצא במאגר הספרים?
 8. בחלון 'עיון' משמאל יש לחצן 'קטלוג'. כיצד הוא יכול לסייע לי?
 9. כיצד ניתן לחזור למקורות בהם כבר עיינתי?

חיפוש

 1. כיצד ניתן לקבל חומר מקיף על הנושא 'ערב פסח שחל בשבת'?
 2. 'האם יוצאים ידי חובת הדלקת נרות בחנוכיה חשמלית?', כיצד לחפש זאת?
 3. כיצד אחפש את מקור המנהג לקשט את הבית בפרחים בחג השבועות?
 4. חיפשתי את הנושא 'ניחום אבלים באמצעות הטלפון' ולא קיבלתי שום תוצאה.
 5. חיפשתי את הביטוי 'שמיטת כספים בזמן הזה' ומצאתי מעט תוצאות. מדוע?
 6. חיפשתי את המלה 'קודש' עם 'קידומות דקדוקיות', וקיבלתי בתוצאות גם את המלה 'מקודש', כיצד ניתן להסירה מתוצאות החיפוש?
 7. כיצד אחפש את המקור למנהג הסוחרים לסכם קנין בתקיעת כף?
 8. ברצוני לבדוק אם בניה על גג משותף זקוקה לרשות מהשכנים, כיצד אחפש זאת?
 9. חיפשתי את הביטוי "זריזים מקדימים למצוות". נראה לי שמצאתי חלק קטן מהתוצאות?
 10. ברצוני למצוא בטווח של פרק בתנ"ך את המילים: אברהם, יצחק, יעקב.
 11. ברצוני לחפש את המלה: "לולב", ללא הביטוי: לולב הגזול.
 12. כיצד ניתן לחפש את השם: רוזנבוים עם צורות הכתיב השונות?
 13. חיפשתי בחידושי הגר"ח על מסכת קידושין את הביטוי: 'דבר שלא בא לעולם' ולא קיבלתי שום תוצאה?
 14. כיצד אוכל לחקור באמצעות מסך החיפוש אחר המקור להקפות שניות במוצאי שמחת תורה?
 15. כיצד אוכל להיעזר במנוע החיפוש אם איני די בקי מספיק בשביל להגדיר לחיפוש מלה או ציטוט מתוך המקורות?
 16. כיצד ניתן לחפש חומר על הנושא 'רשלנות רפואית'?
 17. חיפשתי את הביטוי 'חופף עליו כל היום'. בתלמוד הבבלי נמצאו תוצאות, אולם לא בתנ"ך, מדוע?
 18. חיפשתי בכל הזוהר את הביטוי 'בית כנסת' ולא נמצאה שום תוצאה.
 19. חיפשתי בכל התנ"ך את הביטוי: בני אהרון ולא נמצאה שום תוצאה?
 20. חיפשתי במדרשי חז"ל את הביטוי 'תפילה עושה מחצה' ולא נמצאה שום תוצאה?
 21. חיפשתי בכל המאגר את הנושא של: 'גילוי סוד רפואי' ולא מצאתי שום תוצאה, מדוע?
 22. לא מצאתי בתנ"ך את הפסוק "כי אורך ימים". מדוע?
 23. חיפשתי "מנהגי אנשי ירושלים" ולא קיבלתי כל תוצאה, אתמהה!
 24. ברצוני לקבל את כל החומר על "מיקרוגל", אך יתכן שיהיה כתוב "מיקרו גל" ב – 2 מילים. כיצד ניתן לחפש זאת בחיפוש אחד בחיפוש הטבלאי?
 25. חיפשתי 'שימוש בדוד שמש בשבת' וקיבלתי תוצאה אחת. האם יתכן?
 26. חיפשתי "רבי עקיבא מטהר" ולא קיבלתי בתוצאות "ר"ע מטהר", מדוע?
 27. חיפשתי "מעלית שבת" וקיבלתי 7 תוצאות. האם אלה הן כל התוצאות?
 28. איך אחפש מלה המופיעה פעמיים או יותר במשפט אחד?
 29. אני בטוח שיש יותר תוצאות, מדוע אני מקבל רק קצת?
 30. האם אפשר לחפש כמה מילים ולקבל בתוצאות גם את ראשי התיבות שלהם?
 31. האם אפשר לחפש ראשי תיבות ולקבל בתוצאות גם בלא ראשי תיבות?
 32. האם אפשר לדעת כמה פעמים מוזכרים האבות לפי הסדר?
 33. מדוע לחצן 'הצג ניקוד' אינו עושה כלום?
 34. למה משמש הלחצן 'שורש'?
 35. מדוע דרושים 4 רכיבים בשאילתא?
 36. כיצד אוכל לדייק בשאילתה ולקבל תוצאות מצומצמות כשמדובר במלה נפוצה, כמו לדוגמא "ישראל"?
 37. כמה חיפושים התוכנה שומרת בהיסטוריית החיפושים?
 38. האם התוכנה שומרת את החיפושים שכבר חיפשתי?
 39. כמשתמש חדש במאגר, באיזה מאפשרויות החיפוש המוצעות במסך כדאי לי להשתמש?
 40. כיצד אוכל להקליד שאילתות אם המקלדת או המחשב שברשותי אינם מאפשרים הקלדת אותיות עבריות?
 41. כיצד אוכל לחפש בתנ"ך מלה בניקוד מסויים בדווקא, כגון לחפש את המלה 'מֹשֶׁה' מבלי לקבל כתוצאה את 'מִשֶּׂה'?
 42. כיצד ניתן להגביל את החיפוש למאגרים מסוימים בלבד?
 43. כיצד אגדיר את פעולת החיפוש שתכלול קידומות וסיומות דקדוקיות לכל מילות החיפוש?
 44. מה הן 'קידומות דקדוקיות' ו'סיומות דקדוקיות' ולמה הן שימושיות?
 45. כיצד אשנה את גודל חלון החיפוש?
 46. חיפשתי 'הר תבור' במסכת בבא בתרא ולא קיבלתי שום תוצאה מדוע?
 47. מה ההבדל בין 'שאילתות קודמות' ל'חיפושים שמורים'?
 48. חיפשתי את המלה "נשים" עם "קידומות דקדוקיות" וקיבלתי בתוצאה גם "אנשים". כיצד אוכל לנטרל צורה זו?
 49. כיצד אציב שאילתא למלה העשויה להיכתב במקורות בכתיב מלא או חסר?

טקסט

 1. האם אפשר לעיין בספר שלם בבת אחת?
 2. פתחתי את כל המפרשים על פסוק בתורה, איך אוכל לעבור במהירות למפרש מסויים מבלי צורך לגלול?
 3. איך אוכל לראות שני ספרים זה לצד זה, כדי לקרוא בהם במקביל?
 4. כיצד ניתן להעתיק ממקור מוצג את "מראה המקום" בלבד?
 5. כיצד ניתן להגדיר העתקת פסוקים ברצף ללא הפרדת שורה?
 6. כיצד אסגור בבת אחת את כל הספרים הפתוחים?
 7. כיצד ניתן להציג את התנ"ך רק בניקוד ללא טעמים?
 8. איך ניתן להסתיר את האותיות המפנות למפרשים בשולחן ערוך?
 9. האם אפשר להסתיר את שורת המצב כדי להגדיל את שטח תצוגת הספרים?
 10. איך אגדיל או אקטין במהירות את גודל הכתב?
 11. ברצונך לדעת פרטים ביוגרפיים על תנא או אמורא המופיע בעמוד הגמרא שאתה לומד?
 12. נתקלת במלה ארמית לא מובנת?
 13. נתקלת בראשי תיבות לא מובנים?
 14. כיצד ניתן להציג את הגמרא ואת רש"י זה לצד זה בתצוגה אנכית?
 15. מדוע מופיעים ריבועים בין האותיות של פסוקי תנ"ך?
 16. כיצד ניתן להגדיר, בפתיחת "קשרים", מעבר ישיר אליהם, תוך דילוג על החלונית המציגה את כותרות המקורות?
 17. כיצד אשנה את רוחב השוליים, מימין ומשמאל, של המקור המוצג על המסך?
 18. כיצד ניתן לצמצם או להרחיב את המרווח בין שורות המקור המוצג?
 19. כיצד ניתן להעתיק מהמקור שבחלון מספר קטעים שאינם רצופים?
 20. הידעת? ניתן ליצור קישור מהיר מתצוגת הלכה מסויימת ברמב"ם למקורותיה האפשריים בתלמוד הבבלי או הירושלמי. כיצד?
 21. כיצד ניתן לערוך חיפוש מהיר של מלה או צמד מילים במקור מוצג?
 22. פרסתי על המסך מספר חלונות במקביל. כעת ברצוני לסגור את רובם, ומיעוטם להותיר פתוחים. כיצד אעשה זאת?
 23. מה ההבדל בין 'הוסף הערה' ל'הוסף קישור' המופיעים בתפריט 'עריכה'?
 24. כיצד התוכנה מציגה הערה אישית על פני המקורות הנתונים? כיצד אוכל לקרוא את ההערה? כיצד אוכל לטפל בהערה (לערוך או למחוק)?
 25. כיצד ניתן להוסיף הערות אישיות שלי לצד מקור נתון במאגר?
 26. ברצוני לחפש מילים מסוימות מתוך טקסט המוצג על המסך במקור אחר. כיצד אעשה זאת?
 27. נתקלתי בגמרא בביטוי מסויים ואני מבקש לחפש מופעים נוספים שלו במעגלים רחבים יותר (כגון בפרק, במסכת, בש"ס), כיצד אוכל?
 28. האם ניתן להעתיק עמוד או קטע מוגדר מהגמרא עם כל ההפניות המקושרות אליו (פסוקי תנ"ך מלאים, הלכות וסעיפים ברמב"ם ובשולחן ערוך)?
 29. האם ניתן לציין את המקום שבו סיימתי ללמוד או כל מקום אחר במקור?
 30. כיצד ניתן לעבור מתצוגת דף גמרא מסויים להצגה של כל הפרק ברצף?
 31. מדוע יש מילים "צבועות" עם קו תחתיהן בתלמוד הבבלי?
 32. כיצד ניתן לקשר בין סוגיה מסוימת בגמרא לבין סוגיות מקבילות העוסקות באותו נושא במקום אחר?
 33. כיצד ניתן ללמוד גמרא בתצוגת המהדורות המודפסות?
 34. כיצד מעיינים ב"מגדל עוז" על הרמב"ם?
 35. כיצד ניתן להגיע מהסוגיה בגמרא למסקנה ההלכתית הנובעת ממנה ברמב"ם או בשולחן ערוך?
 36. כיצד ניתן לראות את הפרשנים על עמוד בגמרא?
 37. כיצד ניתן לראות תוך כדי עיון בפירוש רש"י לתורה את הפרשנים עליו?
 38. כיצד ניתן לראות פירוש רש"י על העמוד בגמרא?

מאגרים משתתפים בחיפוש

 1. כיצד אפשר לחפש במהירות בכל ספריו של פוסק מסויים?
 2. כיצד ניתן לראות מיידית אלו ספרים משתתפים בחיפוש?
 3. כיצד ניתן לחפש במסכת מסויימת ובכל המפרשים על מסכת זו?
 4. כיצד ניתן ליצור קבוצות מאגרים קבועות, כדי שאוכל לחפש בכל פעם בקבוצה אחרת מביניהם?
 5. כיצד ניתן לחפש אך ורק בספרים שנוספו בגירסה האחרונה?

שונות

 1. היכן אוכל לקבל הדרכה מפורטת על השימוש בתוכנה?
 2. האם עדיף להתקין את התוכנה בהתקנה מלאה או חלקית?
 3. האם ניתן להתאים מקשי קיצור להפעלת תפריטי התוכנה?
 4. האם השנה מפרישים מעשר עני או מעשר שני?
 5. פתחתי את הדף היומי בתפריט 'כלים' – דף יומי, אולם נפתחו לי רק הגמרא ורש"י, בלי התוספות, מדוע?
 6. היכן אוכל למצוא חומר מרוכז על מנהגי חגים ומועדים?
 7. היכן נמצא 'תיקון קוראים'?
 8. שמי הפרטי: יעקב. היכן יש רצף מילים בתנ"ך שהאותיות הראשונות הם שמי?
 9. מה הגימטריה של השם שלי?
 10. מה הפסוק המתאים לשם שלי, שיש נוהגים לאומרו בסוף תפילת העמידה?
 11. האם ניתן להגדיר את תצוגת פרקי המשניות לפי סדר א-ב?
 12. מה הדף היומי הנלמד היום?
 13. באיזה תאריך עברי חל יום ההולדת שלי?
 14. יש לי יום זכרון בתאריך 15/12/65, האם אוכל לדעת מהו התאריך העברי?
 15. מהי פרשת השבוע של הבר מצוה שלי /של הבן שלי?
 16. כיצד תוכל התוכנה לעזור לי בלימוד הרמב"ם?
 17. יש לי הצעה חשובה מאוד לשיפור התוכנה, למי עלי לפנות?
 18. מצאתי טעות באחד הספרים, כיצד אדווח על כך?
 19. חבר שאל אותי על הפירוש של ראשי תיבות מסויימים, האם פרוייקט השו"ת יכול לעזור לי בזה?
 20. האם יש במאגר כלי עזר ללימוד "הדף היומי"?
 21. האם יש במאגר כלי עזר ללימוד "שנים מקרא ואחד תרגום"?
 22. כיצד מומלץ לסדר את סרגלי הכלים במסך מלבני?
 23. כיצד ניתן להגדיר שבהעתקה מהמאגר והדבקה ב – WORD לא יתקבלו סוגריים הפוכים?
 24. כיצד ניתן לפתוח את החלונות בגודל מירבי באופן קבוע?
 25. כיצד ניתן להיעזר במאגר להכנת דף מקורות לנושא מסויים?
 26. כיצד ניתן לעצב את כותרת המקור בהעתקה או בשמירה?
 27. כיצד אפשר לדעת איזו מהדורה של ספר מסויים הוכנסה למאגר?
 28. אלו סוגי אנציקלופדיות נמצאות בפרוייקט השו"ת?
 29. כיצד אקבל מיידית מאמרים מכתבי עת העוסקים ב"זכויות יוצרים"?
 30. האם ניתן לבצע חיפוש נושאי, שלא על פי ציטוט מוגדר?
 31. לא מזמן התחלתי ללמוד תלמוד ואיני בקי בכל הביטויים והמושגים שבתלמוד. האם יש במאגר כלי עזר היכול לסייע בידי?
 32. כיצד ניתן לראות ביוגרפיה של תנא מסויים?
 33. כיצד אוכל לקבל הסבר ברור על המושג "בתי ערי חומה"?
 34. איך אקבל במהירות את כל המקורות המצטטים פסוק מסויים בתנ"ך?

תוצאות חיפוש

 1. כיצד ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש, כדי שכמה תוצאות מאותו מקור לא תופענה כל אחת בנפרד?
 2. כיצד אפשר לוותר על חלון רשימת התוצאות המוצגת לפני הצגת תוצאות החיפוש?
 3. כיצד ניתן לבצע חיפוש נוסף המוגבל למסמכים שהתקבלו בחיפוש הראשון?
 4. כיצד אוכל לקבל מידע ביוגרפי על מחבר המקור שבו אני מעיין, מבלי לצאת ממנו?
 5. כיצד אוכל לשמור את כל תוצאות החיפוש?
 6. הרחבתי תוצאת חיפוש אחת. האם ניתן לראות מיידית את התוצאה הבאה, מבלי לחזור למסך התוצאות?
 7. כיצד ניתן להרחיב תוצאה מסויימת ולהציג את כל המסמך (הפרק או הסימן)?
 8. קיבלתי כמות גדולה של תוצאות ואני רוצה לנפות ולסמן רק חלק מהן לצורך הדפסה, כיצד אעשה זאת?
 9. כיצד ניתן לדלג לספר מסויים בתוצאות החיפוש?
 10. כיצד ניתן לאחד לתוצאה אחת מספר תוצאות הפרוסות במקור אחד?
 11. כיצד ניתן לקבל פריסת תוצאות לפי רלוונטיות ולא לפי סדר כרונולוגי?
 12. כיצד אוכל להגדיר קבלת תצוגה של מספר שורות גדול יותר בכל תוצאה?
 13. כיצד אקבל תצוגה של מקורות התוצאות בלבד?

אני מנסה לפתוח את התוכנה, 'שעון החול' מופיע לשניה ונעלם והתוכנה אינה עולה. מותקנת אצלי תוכנת AVAST

כנראה שאחד מעדכוני האבטחה של AVAST מונעים את הפעלת פרוייקט השו"ת.

כדי לפתור את התקלה, יש להוסיף את פרוייקט השו"ת לרשימת התוכנה הבטוחות:

 1. יש לפתוח את תוכנת AVAST מקיצור הדרך שבשולחן העבודה

 1. בתפריט התוכנה שנפתחה יש ללחוץ על הגדרות

 

 1. לגלול למטה ולבחור ב"החרגות"
 2. ללחוץ על "דפדף"

 1. למצוא את הנתיב בו מותקנת התוכנה ולסמן V

 1. ללחוץ על OK
 2. ושוב OK

 

Print Friendly
Back to Index

אני מקבל הודעת שגיאה: שגיאה מס' 15 לא ניתן לפתוח את הקובץ, בדוק אם כונן C מותקן.

יש להתקין את התוכנה מחדש בצורה הבאה:

 • ליצור תיקייה חדשה בכונן C ולתת לה את השם CD22.
 • במהלך ההתקנה, תוכנת ההתקנה מודיעה לך היכן היא עומדת להתקין את קבצי התוכנה (בדרך כלל program files). יש לשנות זאת לתיקייה שיצרת בסעיף הקודם.
Print Friendly
Back to Index

אני מנסה לפתוח את התוכנה, 'שעון החול' מופיע לשניה ונעלם והתוכנה אינה עולה. מותקנת אצלי תוכנת AVG

שלום רב,

לאחרונה היו בעיות דומות עם לקוחות שלנו במחשבים בהם מותקנות תוכנת אנטי וירוס של AVG, ואחד העדכונים האחרונים שלהם גורם לבעיה זו.

יש להגדיר בתוכנת AVG לא לבדוק את 'פרוייקט השו"ת':

Ashampoo_Snap_2016.12.16_00h52m48s_003_.png

Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h02m36s_005_.png
Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h03m52s_006_.png
Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h05m10s_008_.png
Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h07m00s_009_.png
Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h08m09s_010_.png
Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h10m09s_011_.png
Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h11m29s_012_.png
Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h13m31s_014_Advanced Settings.png
Ashampoo_Snap_2016.12.16_01h29m33s_016_.png
תודה ל'ישראל שלום' מהפורום, על המדריך המפורט.
Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לעיין או לחפש מקור ע"י הקלדה ישירה של המקור וללא צורך בפריסה מדורגת של עץ המקורות?

בתפריט 'עיון', לחץ על לשונית 'כתיבת מקורות'. בחלון שנפתח יש תיבת טקסט להקלדת המקור ומתחתיה לחצן לסיוע באופן כתיבת המקור.

Print Friendly
Back to Index

איזו מהדורת דפוס או כתב יד מהווה בסיס לגירסת התנ"ך שבמאגר?

"מהדורת דותן" שהוגהה על בסיס כתב יד לנינגרד. בשעת הכללת התנ"ך במאגר, נחשבה מהדורה זו למדויקת ביותר.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להציג את רשימת ספרי השו"ת לפי חלוקה לתקופות?

תפריט 'כלים' – אפשרויות – עיון – חלוקת השו"ת לתקופות. הערה: הדבר אפשרי רק בתוך תקופת ה'אחרונים'.

Print Friendly
Back to Index

האם ניתן לעצב את פריסת חמשת חומשי תורה בחלון 'עיון' לפי סדר פרשיות השבוע ולא לפי רצף הפרקים?

כן. גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – עיון. סמן את התיבה שלפני 'עיון בתורה ופרשני תורה לפי פרשיות השבוע'. אפשרות נוספת: לחץ לחיצה ימנית בעכבר על שורת התנ"ך בעץ המאגרים.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל לעצב את פריסת הספרים בחלון "עיון" בהתאמה אישית ולפי התחומים בהם אני מתמקד?

היכנס לתפריט 'כלים' בסרגל הראשי – אפשרויות – כללי – פתיחת רשימת הספרים. פרוס את הרשימה כרצונך. בסיום לחץ על 'אישור' ואז תקבל בחלון 'עיון' העתק מדויק של הפריסה שיצרת.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן למצוא במאגר ספר באמצעות שם המחבר בלבד?

ניכנס ל'עיון', נבחר 'קטלוג', שם מוצגת רשימת כל הספרים או המחברים לפי סדר א – ב. אם בחלון מוצגת רשימת הספרים, יש להחליפה בלחיצה על 'הצג קטלוג מחברים' שבתחתית החלון מימין. ניתן גם להקליד את שמו המדויק של המחבר או כינוי מקובל שלו ולאתרו ע"י 'איתור בקטלוג'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לבדוק אם ספר מסוים נמצא במאגר הספרים?

ניכנס ל'עיון', נבחר 'קטלוג', שם מוצגת רשימת כל הספרים לפי סדר א – ב. ניתן גם לכתוב את שמו המדויק של הספר או כינוי מקובל שלו ולאתרו באמצעות לחיצה על 'איתור בקטלוג'. אם בחלון מוצגת רשימת המחברים, נחליף זאת לרשימת הספרים באמצעות לחיצה על 'הצג קטלוג ספרים' שבתחתית החלון מימין.

Print Friendly
Back to Index

בחלון 'עיון' משמאל יש לחצן 'קטלוג'. כיצד הוא יכול לסייע לי?

חלון 'קטלוג' מציג את רשימת כל הספרים או המחברים שבמאגר על פי סדר א"ב, ללא כל מיון נוסף. תוכל למצוא בו במהירות ספר או מחבר מבוקש. באמצעות הקטלוג תוכל גם לדעת אם ספר מסוים קיים במאגר או לא.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לחזור למקורות בהם כבר עיינתי?

לחץ על תפריט 'עיון' בסרגל הכלים הראשי. בחלון שייפתח, מצד שמאל יש לשונית 'טקסטים קודמים'. לחץ עליה ותקבל רשימת מקורות אחרונים שבהם עיינת.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לקבל חומר מקיף על הנושא 'ערב פסח שחל בשבת'?

ב'חיפוש טבלאי' לכתוב את ארבע המילים. לרכיב הראשון להוסיף מאפיין 'קידומות דקדוקיות'. יש לסמן ליד תיבת 'כולל ראשי תיבות' כדי לקבל גם 'ער"פ שחל להיות בשבת'.

Print Friendly
Back to Index

'האם יוצאים ידי חובת הדלקת נרות בחנוכיה חשמלית?', כיצד לחפש זאת?

יש לכתוב רק את מילות המפתח העיקריות, כדלהלן: רכיב ראשון את המלה 'חנוכיה' [עם המאפיין 'קידומות דקדוקיות'] וברכיב השני 'חשמלית'. לחילופין השתמש ב'חיפוש בניסוח חופשי'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אחפש את מקור המנהג לקשט את הבית בפרחים בחג השבועות?

באמצעות 'חיפוש בניסוח חופשי' שבין מאפייני החיפוש מימין.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי את הנושא 'ניחום אבלים באמצעות הטלפון' ולא קיבלתי שום תוצאה.

יש לכתוב תמיד את מילות המפתח העיקריות, ולכן: ברכיב הראשון את המלה 'נחם' עם המאפיין 'שורש'. ברכיב השני את המלה 'אבלים' וברכיב השלישי את המלה 'טלפון' עם המאפיין של 'קידומות דקדוקיות'. יש לציין מרחק של 10 מילים בין טור 2 לטור 3.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי את הביטוי 'שמיטת כספים בזמן הזה' ומצאתי מעט תוצאות. מדוע?

יש לסמן ברכיב הראשון 'קידומות דקדוקיות'. יש לכתוב מרחק של 3 מילים בין טור 2 לטור 3 [בין המלה 'כספים' למלה 'בזמן'), וכן לסמן את תיבת הסימון ליד 'כולל ראשי תיבות' (כדי לקבל גם 'בזה"ז' וכדו').

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי את המלה 'קודש' עם 'קידומות דקדוקיות', וקיבלתי בתוצאות גם את המלה 'מקודש', כיצד ניתן להסירה מתוצאות החיפוש?

יש לכתוב ברכיב השני את המלה: מקודש, ולהוסיף לה את המאפיין 'שלילת המרכיב', ובמרחקים בין טור ראשון לטור שני לכתוב 0. כמו כן ביכולתך להשתמש בחלון ניהול הצורות.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אחפש את המקור למנהג הסוחרים לסכם קנין בתקיעת כף?

באמצעות 'חיפוש בניסוח חופשי' שבין מאפייני החיפוש מימין.

Print Friendly
Back to Index

ברצוני לבדוק אם בניה על גג משותף זקוקה לרשות מהשכנים, כיצד אחפש זאת?

באמצעות 'חיפוש בניסוח חופשי' שבין מאפייני החיפוש מימין.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי את הביטוי "זריזים מקדימים למצוות". נראה לי שמצאתי חלק קטן מהתוצאות?

אכן אתה צודק. יש לכתוב ברכיב הראשון בשורה השניה את המלה: 'זריזין', וברכיב השני בשורה השניה את המלה: 'מקדימין'. יש להוסיף ליד המלה 'למצוות' את המאפיין 'כתיב מלא חסר'. כמו כן להוסיף את המאפיין: 'קידומות דיקדוקיות' ליד שתי המילים [זריזים וזריזין]. אפשרות נוספת: לכתוב 'זריזי' עם 'קידומות דקדוקיות' ו'סיומות' כלשהן, וכן לגבי 'מקדימי'.

Print Friendly
Back to Index

ברצוני למצוא בטווח של פרק בתנ"ך את המילים: אברהם, יצחק, יעקב.

יש לכתוב אותם בשלושת הרכיבים, להוסיף לכל אחד את המאפיין 'קידומות דקדוקיות'. כמו כן יש לסמן את העיגול ליד המילים 'בתוך מסמך'.

Print Friendly
Back to Index

ברצוני לחפש את המלה: "לולב", ללא הביטוי: לולב הגזול.

יש לכתוב ברכיב השני את המלה 'הגזול' ולציין את המאפיין 'שלילת המרכיב'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לחפש את השם: רוזנבוים עם צורות הכתיב השונות?

יש לכתוב את הרכיב כלדהלן: ר*ז*נ*ב*ם.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי בחידושי הגר"ח על מסכת קידושין את הביטוי: 'דבר שלא בא לעולם' ולא קיבלתי שום תוצאה?

בנוסף למילות החיפוש עליך לסמן את תיבת הסימון 'כולל ראשי תיבות'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל לחקור באמצעות מסך החיפוש אחר המקור להקפות שניות במוצאי שמחת תורה?

הגדר את מילות המפתח העיקריות והקלד אותן לחיפוש. לדוגמא: 'הקפות' (והוסף מאפיין 'קידומות דקדוקיות') ובטור נפרד: 'שניות'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל להיעזר במנוע החיפוש אם איני די בקי מספיק בשביל להגדיר לחיפוש מלה או ציטוט מתוך המקורות?

באפשרותך לבחור באפשרות 'חיפוש בניסוח חופשי' ולכתוב שם שאלה כפי שהיית שואל חבר או מחפש בגוגל.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לחפש חומר על הנושא 'רשלנות רפואית'?

אפשרות א: לכתוב ב – 2 הרכיבים הראשונים: רשלנות רפואית [תתקבלנה תוצאות רק בכתבי עת]. אפשרות ב': ברכיב הראשון לכתוב את המלה: "רפא" עם המאפיין 'שורש'. ברכיב השני לכתוב את המלה: "שגג" עם המאפיין 'שורש', להוסיף מרחק של 6 מילים בין טור 1 לטור 2 [וכך נקבל כמות תוצאות רבה יותר]. מומלץ להגביל את החיפוש לספרי שו"ת ולכתבי עת.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי את הביטוי 'חופף עליו כל היום'. בתלמוד הבבלי נמצאו תוצאות, אולם לא בתנ"ך, מדוע?

בחיפוש בתנ"ך יש להקפיד להשתמש במאפיין 'כתיב מלא/ חסר', לפי שבתנ"ך הכתיב חסר פעמים רבות.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי בכל הזוהר את הביטוי 'בית כנסת' ולא נמצאה שום תוצאה.

בזוהר הביטוי נכתב בארמית [בי כנישתא], ולכן יש להוסיף ליד כל מלה את מאפיין החיפוש 'תרגום לארמית'.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי בכל התנ"ך את הביטוי: בני אהרון ולא נמצאה שום תוצאה?

יש לכתוב ליד המלה 'אהרון' את המאפיין 'כתיב מלא /חסר' וכן להוסיף ליד המלה 'בני' את המאפיין 'קידומות דקדוקיות'.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי במדרשי חז"ל את הביטוי 'תפילה עושה מחצה' ולא נמצאה שום תוצאה?

יש לכתוב את המלה בכתיב מלא [עם האות יו"ד] ולהוסיף את המאפיין 'כתיב מלא/ חסר', כדי לקבל גם את האפשרות שהמלה מופיעה בכתיב חסר.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי בכל המאגר את הנושא של: 'גילוי סוד רפואי' ולא מצאתי שום תוצאה, מדוע?

חפש 'גלה' עם מאפיין שורש, 'סוד' עם קידומות וסיומות דיקדוקיות, ו'רפא' עם מאפיין שורש, עם טווח מילים של 10. תקבל כמה עשרות תוצאות שרובן נוגעות לעניין.

Print Friendly
Back to Index

לא מצאתי בתנ"ך את הפסוק "כי אורך ימים". מדוע?

הרבה מילים בתנ"ך מופיעות בכתיב חסר, לכן חשוב לחפש את המילים בכתיב מלא ולהוסיף למלה את המאפיין 'ח' – כתיב מלא /חסר.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי "מנהגי אנשי ירושלים" ולא קיבלתי כל תוצאה, אתמהה!

החיפוש צריך להיכתב כדלהלן: בטור הראשון המלה "נהג" עם 'שורש' (במאפייני החיפוש), בטור השני כתוב "אנשי" ובטור השלישי "ירושלים". כמו כן ציין מרחק בין הטור ראשון לטור השני (מומלץ בסביבות 10).

Print Friendly
Back to Index

ברצוני לקבל את כל החומר על "מיקרוגל", אך יתכן שיהיה כתוב "מיקרו גל" ב – 2 מילים. כיצד ניתן לחפש זאת בחיפוש אחד בחיפוש הטבלאי?

לחץ על 'ביטוי' ושם תכתוב ב – 2 טורים "מיקרו" ו"גל". לחץ על 'אישור' וחזור בחזרה ל'חיפוש טבלאי'. באותו טור מתחת לביטוי "מיקרו גל" תכתוב "מיקרוגל" במלה אחת.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי 'שימוש בדוד שמש בשבת' וקיבלתי תוצאה אחת. האם יתכן?

את החיפוש יש לכתוב כך: בטור ראשון המלה "דוד" ולהוסיף לה מאפיין 'קידומות דקדוקיות', בטור השני המלה "שמש" ובטור השלישי המלה "שבת" עם מאפיין 'קידומות דקדוקיות', וכן ציון מרחק של לפחות 5 מילים בין טור 2 לטור 3.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי "רבי עקיבא מטהר" ולא קיבלתי בתוצאות "ר"ע מטהר", מדוע?

סמן את תיבת הסימון 'כולל ראשי תיבות' ותקבל גם את התוצאה המבוקשת. עצה נוספת: הוסף 'קידומות דקדוקיות' למלה 'רבי', כך תקבל יותר תוצאות

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי "מעלית שבת" וקיבלתי 7 תוצאות. האם אלה הן כל התוצאות?

כדי לקבל את מרבית התוצאות יש לציין קידומות דקדוקיות לפני המלה "מעלית" ולפני המלה "שבת" וכן להוסיף ביניהן מרחק של לפחות 3 מילים.

Print Friendly
Back to Index

איך אחפש מלה המופיעה פעמיים או יותר במשפט אחד?

הקלד את מילת החיפוש כמה פעמים שנחוץ בכמה טורים וסמן את תיבת הסימון 'לפי הסדר'. בין טור לטור הגדר מרחק של כ – 10 מילים פחות או יותר.

Print Friendly
Back to Index

אני בטוח שיש יותר תוצאות, מדוע אני מקבל רק קצת?

השתמש ב'קידומות דקדוקיות' ו'סיומות דיקדוקיות' עבור כל מילות החיפוש, וכן השתמש ב'כתיב מלא/ חסר' עבור כל מילות החיפוש, וכן בחר טווח מילים של 30 או יותר, כמו כן סמן את תיבת הסימון 'חיפוש בכל המאגרים'. בנוסף הינך יכול לסמן תיבת הסימון 'כולל ראשי תיבות' המופיעה בתחתית המסך.

Print Friendly
Back to Index

האם אפשר לחפש כמה מילים ולקבל בתוצאות גם את ראשי התיבות שלהם?

כן, תוכל לחפש 'צער בעלי חיים' ולסמן את תיבת הסימון 'כולל ראשי תיבות'. בתוצאות תקבל גם צער בע"ח, גם צער ב"ח, וגם צעב"ח.

Print Friendly
Back to Index

האם אפשר לחפש ראשי תיבות ולקבל בתוצאות גם בלא ראשי תיבות?

כן, תוכל לחפש את המלה 'בע"ח' ובשורה השניה להכניס 'ביטוי' שיכלול את שתי מלות החיפוש – 'בעלי חיים'.

Print Friendly
Back to Index

האם אפשר לדעת כמה פעמים מוזכרים האבות לפי הסדר?

חפש אברהם יצחק יעקב עם קידומות דקדוקיות וסמן את תיבת הסימון 'לפי הסדר'.

Print Friendly
Back to Index

מדוע לחצן 'הצג ניקוד' אינו עושה כלום?

הלחצן 'הצג ניקוד' פעיל רק כאשר הסמן נמצא בתיבה שבה הוגדרה דרישה לניקוד מסוים של המלה המופיעה בתיבה זו.

Print Friendly
Back to Index

למה משמש הלחצן 'שורש'?

הוספת מאפיין 'שורש' למלה, תגרום לחיפוש כל מלה השייכת לאותו שורש. המחשב יחפש כל נטייה של השורש הזה בכל הבניינים הקיימים באותו שורש. שורש כמו 'שמר' יכול להניב מספר עצום של מופעים כמו, שמירה, שומר, אשמורה, וכדומה. מלים נוספות בשאילתה יכולות לצמצם את מספר התוצאות ולכוון אותן אל העניין שאותו אתה מחפש.

Print Friendly
Back to Index

מדוע דרושים 4 רכיבים בשאילתא?

אינך מוכרח למלא תמיד את כל הרכיבים. תוכל לחפש מלה אחת או שתיים או שלוש או ארבע מילים. אם תרצה לחפש יותר מארבע מילים, השתמש בחיפוש המתקדם.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל לדייק בשאילתה ולקבל תוצאות מצומצמות כשמדובר במלה נפוצה, כמו לדוגמא "ישראל"?

ניתן להיעזר בלחצן 'שלילת מרכיב'. כל מרכיב שתכתוב במסגרת זו לא יכלל בתוצאות. לדוגמא, כתיבת המלה "בני" בחלונית תשלול תוצאות בהן נמצא הביטוי "בני ישראל". מרכיב שנשלל יסומן בשאילתה בתו – (מינוס).

Print Friendly
Back to Index

כמה חיפושים התוכנה שומרת בהיסטוריית החיפושים?

כברירת מחדל התוכנה שומרת את 200 השאילתות האחרונות. אם תרצה לשנות הגדרה זו גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – חיפוש – מספר שורות בשאילתות קודמות והקש שם את המספר הרצוי.

Print Friendly
Back to Index

האם התוכנה שומרת את החיפושים שכבר חיפשתי?

כן, תוכל לחזור ולחפש שאילתה שכבר חיפשת בעבר על ידי לחיצה על 'שאילתות קודמות'. בחלון שיפתח בחר בשאילתה הרצויה ולחץ 'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

כמשתמש חדש במאגר, באיזה מאפשרויות החיפוש המוצעות במסך כדאי לי להשתמש?

ה'חיפוש המתקדם' מיועד למשתמשים מתקדמים השולטים היטב בבניית שאילתת חיפוש. 'חיפוש קל' כשמו כן הוא, יותר קל לשימוש אך אין בו אפשרויות חיפוש מתקדמות. לרוב מומלץ להשתמש ב'חיפוש טבלאי', אשר מצד אחד הוא קל לשימוש גם למשתמשים מתחילים ומצד שני אפשר לחפש בו בצורה מתקדמת. לניסוח שאלה בשפה מדוברת השתמש ב'חיפוש בניסוח חופשי'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל להקליד שאילתות אם המקלדת או המחשב שברשותי אינם מאפשרים הקלדת אותיות עבריות?

במסך 'חיפוש' לחץ על הלחצן עם ציור המקלדת וכך תעלה על המסך מקלדת וירטואלית. באמצעות לחיצות על העכבר תוכל להקליד בתוכנה בעברית.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל לחפש בתנ"ך מלה בניקוד מסויים בדווקא, כגון לחפש את המלה 'מֹשֶׁה' מבלי לקבל כתוצאה את 'מִשֶּׂה'?

לחץ במסך 'חיפוש' על הלחצן עם הנקודות. בחלונית שתיפתח הקלד את המלה בניקוד המבוקש.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להגביל את החיפוש למאגרים מסוימים בלבד?

נקה את תיבת הסימון 'חיפוש בכל המאגרים', לחץ על 'המאגרים המשתתפים', בחלון שיפתח לחץ על 'התחל שוב' ואז לחץ על המאגרים שתרצה שהחיפוש יתבצע בהם.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אגדיר את פעולת החיפוש שתכלול קידומות וסיומות דקדוקיות לכל מילות החיפוש?

סמן את תיבת הסימון שלצד 'סימון כל הרכיבים', ולחץ על לחצן 'ק' ועל לחצן 'ס'.

Print Friendly
Back to Index

מה הן 'קידומות דקדוקיות' ו'סיומות דקדוקיות' ולמה הן שימושיות?

אם תחפש את המלה 'משה' עם 'קידומות דקדוקיות' תקבל בתוצאות גם 'למשה', 'במשה', 'ומשה' וכדומה. אם תחפש את המלה 'נר' עם 'סיומות דקדוקיות' תקבל גם 'נרם', 'נרו', 'נרות' וכדומה. מומלץ תמיד לחפש עם קידומות וסיומות דקדוקיות כדי לקבל יותר תוצאות.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אשנה את גודל חלון החיפוש?

רחף עם העכבר מעל אחת הפינות של חלון החיפוש, לחץ וגרור את הסמן.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי 'הר תבור' במסכת בבא בתרא ולא קיבלתי שום תוצאה מדוע?

כי שם מוזכר רק 'כהר תבור' וכן 'והר תבור', ולכן יש לחפש עם קידומות דקדוקיות.

Print Friendly
Back to Index

מה ההבדל בין 'שאילתות קודמות' ל'חיפושים שמורים'?

'שאילתות קודמות' היא רשימה של שאילתות שבוצעו. רשימה זו מתמלאת אוטומטית. אם תבחר אחת מהשאילתות ותלחץ 'אישור' החיפוש הטבלאי יתמלא במרכיבי השאילתא עם כל המאפיינים, אולם תצטרך לבצע שוב חיפוש וכן לבחור מאגרים שישתתפו בחיפוש. לעומת זאת חיפושים שמורים היא רשימה של תוצאות חיפוש שנשמרו על ידי המשתמש, באפשרותך לבחור חיפוש שמור ולפתוח מיד את כל התוצאות.

Print Friendly
Back to Index

חיפשתי את המלה "נשים" עם "קידומות דקדוקיות" וקיבלתי בתוצאה גם "אנשים". כיצד אוכל לנטרל צורה זו?

ברכיב הראשון חפש נשים עם קידומות, ברכיב השני חפש אנשים עם מאפיין 'שלילת המרכיב', וציין את המרחק בין הרכיבים: 0.

אפשרות נוספת: חפש רק נשים עם קידומות, סמן את תיבת הסימון 'הצג חלון ניהול הצורות', לחץ בצע חיפוש, בחלון ניהול הצורות בחר את המלה אנשים, ולחץ המשך חיפוש.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אציב שאילתא למלה העשויה להיכתב במקורות בכתיב מלא או חסר?

בחר במסך 'חיפוש' מימין ב'חיפוש טבלאי', כתוב את המלה בתיבת הטקסט בכתיב מלא ולאחר מכן לחץ על מאפיין 'כתיב מלא /חסר'.

המחשב יחפש את המלה בשתי צורות כתיבתה.

לדוגמה: אם תחפש "אהרון", ימצא המחשב גם "אהרן".

Print Friendly
Back to Index

האם אפשר לעיין בספר שלם בבת אחת?

לא, אפשר לעיין בפרק/ סימן אחד בלבד בכל פעם, אולם אפשר לפתוח כמה חלונות שבכל אחד מוצגים פרק או סימן אחר.

Print Friendly
Back to Index

פתחתי את כל המפרשים על פסוק בתורה, איך אוכל לעבור במהירות למפרש מסויים מבלי צורך לגלול?

לחץ על הלחצן הימני בעכבר – 'דלג ל…'. בחר את המפרש שברצונך לדלג אליו.

Print Friendly
Back to Index

איך אוכל לראות שני ספרים זה לצד זה, כדי לקרוא בהם במקביל?

גש לתפריט 'חלון' – ניהול חלונות. בחר את החלונות הרצויים ולחץ על 'פרוש אנכית /אופקית'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להעתיק ממקור מוצג את "מראה המקום" בלבד?

לחץ על הלחצן הימני בעכבר ובחר ב"העתק כותרת בלבד".

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להגדיר העתקת פסוקים ברצף ללא הפרדת שורה?

גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – העתקה. בקבוצת 'מאפיינים' סמן את תיבת הסימון 'העתקת פסוקי תנ"ך ברצף'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אסגור בבת אחת את כל הספרים הפתוחים?

גש לתפריט 'חלון' – סגור הכל.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להציג את התנ"ך רק בניקוד ללא טעמים?

גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – כללי. סמן את תיבת הסימון 'הצג טקסט מנוקד', ובטל את הסימון בתיבת 'הצג טקסט עם טעמים'.

Print Friendly
Back to Index

איך ניתן להסתיר את האותיות המפנות למפרשים בשולחן ערוך?

גש לכלים, אפשרויות, חלון טקסט, פרשני שו"ע…, ובחר את המפרשים שאליהם לא תוצג הפנייה בתצוגת השולחן ערוך.

Print Friendly
Back to Index

האם אפשר להסתיר את שורת המצב כדי להגדיל את שטח תצוגת הספרים?

גש לתפריט "תצוגה", לחץ על "שורת מצב" ובטל את הסימון.

Print Friendly
Back to Index

איך אגדיל או אקטין במהירות את גודל הכתב?

להגדלת הכתב – לחץ במקלדת על מקש 'פתח סוגריים מרובעים', להקטנת הכתב – לחץ על מקש 'סגור סוגריים מרובעים'.

Print Friendly
Back to Index

ברצונך לדעת פרטים ביוגרפיים על תנא או אמורא המופיע בעמוד הגמרא שאתה לומד?

לחץ עם העכבר על שמו של התנא או האמורא, ייפתח חלון עם פרטים ביוגרפיים על החכם המבוקש. אם אפשרות זו אינה זמינה גש לסרגל הכלים שמתחת לשורת התפריטים ולחץ על 'הצג אנציקלופדיה'.

Print Friendly
Back to Index

נתקלת במלה ארמית לא מובנת?

לחץ עם העכבר על המלה, יופיע בלון עם תרגום המלה לעברית. אם אפשרות זו אינה זמינה, גש לסרגל כלים שמתחת לשורת התפריטים ולחץ על 'הצג מילון ארמי עברי'.

Print Friendly
Back to Index

נתקלת בראשי תיבות לא מובנים?

לחץ עם העכבר על ראשי התיבות ומיד יופיע בלון עם מספר חלופות לפתיחת ראשי התיבות. אם אין אפשרות זו זמינה גש לסרגל הכלים שמתחת לשורת התפריטים ולחץ על הלחצן עם המנורה הצהובה – הצג מילון ראשי תיבות.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להציג את הגמרא ואת רש"י זה לצד זה בתצוגה אנכית?

גש לתפריט 'חלון' – פרוש אנכית.

Print Friendly
Back to Index

מדוע מופיעים ריבועים בין האותיות של פסוקי תנ"ך?

עיצוב פסוקי התנ"ך במאגר כולל גם ניקוד וטעמי המקרא. ישנם מחשבים או גופנים שאינם תומכים בהצגת טעמי המקרא ובתמורה הם מציגים את סימונם בריבועים. מומלץ לבחור גופן התומך בהצגת הטעמים, כגון TAHOMA. תוכל לבדוק אם גופן תומך בהצגת טעמי המקרא באמצעות מעבד התמלילים WORD. לצורך הבדיקה פתח את התוכנה והקלד מלה כלשהי. כעת לחץ על תפריט "הוספה" – סימן – סימנים נוספים – בערכת משנה סמן" סימני ניקוד משולבים". הוסף טעמים למלה שכתבת. לחילופין, תוכל להגדיר את תצוגת המקורות במאגר ללא טעמי המקרא והבעיה תעלם. לשם כך לחץ על תפריט "כלים" – אפשרויות – בטל את הסימון מ"הצג טקסט עם טעמים".

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להגדיר, בפתיחת "קשרים", מעבר ישיר אליהם, תוך דילוג על החלונית המציגה את כותרות המקורות?

גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – חלון טקסט. בטל את הסימון 'הצג רשימת קשרים לפי מאגרים'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אשנה את רוחב השוליים, מימין ומשמאל, של המקור המוצג על המסך?

גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – עיצוב – שוליים.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לצמצם או להרחיב את המרווח בין שורות המקור המוצג?

גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – עיצוב – מרווח בין שורות.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להעתיק מהמקור שבחלון מספר קטעים שאינם רצופים?

החזק את מקש CTRL לחוץ ובמקביל סמן את הקטעים הנבחרים.

Print Friendly
Back to Index

הידעת? ניתן ליצור קישור מהיר מתצוגת הלכה מסויימת ברמב"ם למקורותיה האפשריים בתלמוד הבבלי או הירושלמי. כיצד?

לחיצה ימנית על העכבר במקום כלשהו בהלכה, תפתח חלונית פקודות. לחץ על 'קשרים' ובחר ב'ספרות חז"ל'. לסיום הקש 'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לערוך חיפוש מהיר של מלה או צמד מילים במקור מוצג?

גש לתפריט 'עריכה' – 'איתור' וכתוב את הביטוי המבוקש. לסיום הקש 'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

פרסתי על המסך מספר חלונות במקביל. כעת ברצוני לסגור את רובם, ומיעוטם להותיר פתוחים. כיצד אעשה זאת?

מקם את הסמן במקום כלשהו בכל חלון שברצונך להותיר פתוח, בכל חלון גש לתפריט 'קובץ' ולחץ על הפקודה 'קיבוע חלון'. לאחר שסימנת את כל אלו, גש לתפריט 'חלון' ולחץ על הפקודה 'סגור הכל'.

Print Friendly
Back to Index

מה ההבדל בין 'הוסף הערה' ל'הוסף קישור' המופיעים בתפריט 'עריכה'?

'הוסף קישור' נועד ליצור הפנייה מהירה למקור אחר במאגר. 'הוסף הערה' נועד להוספת הערה עם תוכן אישי.

Print Friendly
Back to Index

כיצד התוכנה מציגה הערה אישית על פני המקורות הנתונים? כיצד אוכל לקרוא את ההערה? כיצד אוכל לטפל בהערה (לערוך או למחוק)?

ההערה מצויינת באמצעות סמל מחברת מעל מיקומה הנבחר במקור. בעת "ריחוף" הסמן מעל ההערה, תיפתח חלונית בלון ובתוכה תוכן ההערה. בלחיצה רגילה על סמל ההערה תיפתח חלונית עם תפריט פקודות לטיפול בהערה.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להוסיף הערות אישיות שלי לצד מקור נתון במאגר?

מקם את הסמן במקום שבו אתה רוצה שתופיע ההערה. גש לתפריט 'עריכה' – הוסף הערה – נסח את ההערה בחלונית שתיפתח. לסיום לחץ 'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

ברצוני לחפש מילים מסוימות מתוך טקסט המוצג על המסך במקור אחר. כיצד אעשה זאת?

בחר וסמן את המילים המבוקשות – לחץ לחיצה ימנית בעכבר – לחץ על 'העתק לחיפוש' בחלונית שתיפתח.

Print Friendly
Back to Index

נתקלתי בגמרא בביטוי מסויים ואני מבקש לחפש מופעים נוספים שלו במעגלים רחבים יותר (כגון בפרק, במסכת, בש"ס), כיצד אוכל?

גש לתפריט 'עריכה' – איתור – חיפוש בספר….

Print Friendly
Back to Index

האם ניתן להעתיק עמוד או קטע מוגדר מהגמרא עם כל ההפניות המקושרות אליו (פסוקי תנ"ך מלאים, הלכות וסעיפים ברמב"ם ובשולחן ערוך)?

כן. בחר את העמוד וסמן את הקטע הרצוי, גש לתפריט 'עריכה' – העתק עם הערות. הדבק לדף WORD.

Print Friendly
Back to Index

האם ניתן לציין את המקום שבו סיימתי ללמוד או כל מקום אחר במקור?

כן. מקם את הסמן במקום שתרצה שתופיע הסימניה, גש לתפריט 'עריכה' – סימניה – הוסף סימניה. בפתיחה הבאה גש לכלים – מנהל הערות – בחר את ההערה המתאימה – ולחץ על 'הצג'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לעבור מתצוגת דף גמרא מסויים להצגה של כל הפרק ברצף?

לחיצה ימנית בעכבר בדף הגמרא – פרק.

Print Friendly
Back to Index

מדוע יש מילים "צבועות" עם קו תחתיהן בתלמוד הבבלי?

הן מהוות מילות קישור למקורות נוספים הרלוונטים לעיון. בלחיצה על המלה תוצג חלונית קטנה ובה שתי אפשרויות ללחיצה. בלחיצה על 'סוגיות קרובות' תיפתח רשימה של סוגיות בש"ס הקשורות לנושא שבסוגיה. בלחיצה על לחצן 'קשרים' יפתח חלון הפנייה להלכות קשורות ברמב"ם ובשולחן ערוך.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לקשר בין סוגיה מסוימת בגמרא לבין סוגיות מקבילות העוסקות באותו נושא במקום אחר?

בגוף הטקסט של הגמרא יש מילים מודגשות. בלחיצה על המלה יקפוץ תפריט קטן עם לחצן 'סוגיות קרובות', לחצן זה פותח רשימה של סוגיות בש"ס הקשורות לנושא.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן ללמוד גמרא בתצוגת המהדורות המודפסות?

גש לתפריט 'תצוגה' או לחץ לחיצה ימנית על עכבר בדף הגמרא – צורת הדף.

Print Friendly
Back to Index

כיצד מעיינים ב"מגדל עוז" על הרמב"ם?

המגדל עוז לא מוצמד לכל הלכה והלכה אלא מקושר לפרק כולו, ולכן יש ללחוץ על הלחצן הימני בעכבר במקום כלשהו בפרק וכך מקבלים ברשימת המפרשים את המגדל עוז.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להגיע מהסוגיה בגמרא למסקנה ההלכתית הנובעת ממנה ברמב"ם או בשולחן ערוך?

בדף הגמרא המוצג ישנן מילים מודגשות. בלחיצה על המלה יקפוץ תפריט קטן עם לחצן 'קשרים'. לחיצה עליו תפתח חלון ובו קישורים לרמב"ם או לשו"ע הקשורים לנושא.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לראות את הפרשנים על עמוד בגמרא?

כאשר אתה בגמרא לחץ לחיצה ימנית בעכבר (או תפריט 'תצוגה') – פרשנות.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לראות תוך כדי עיון בפירוש רש"י לתורה את הפרשנים עליו?

לחץ לחיצה ימנית בעכבר (או תפריט 'תצוגה') – פרשנות.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לראות פירוש רש"י על העמוד בגמרא?

כאשר אתה בגמרא לחץ לחיצה ימנית בעכבר (או תפריט 'תצוגה') – פרשנות – רש"י.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אפשר לחפש במהירות בכל ספריו של פוסק מסויים?

גש לתפריט 'חיפוש', בחר מאגרים משתתפים ולחץ על לשונית 'כתיבת מקורות'. לחץ על לחצן 'קטלוג' שמשמאל ובחלון שייפתח לחץ למטה על 'הצג קטלוג מחברים'. הקלד את שם המחבר או בחר את שמו בעץ המחברים, וסיים ב'אישור', והמשך בחיפוש.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לראות מיידית אלו ספרים משתתפים בחיפוש?

תפריט 'כלים' – 'מאגרים פעילים'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לחפש במסכת מסויימת ובכל המפרשים על מסכת זו?

גש לתפריט 'חיפוש', בחר מאגרים משתתפים ולחץ על לשונית 'כתיבת מקורות'. הקלד את שם המסכת ולחץ על 'בצע חיפוש', ו'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן ליצור קבוצות מאגרים קבועות, כדי שאוכל לחפש בכל פעם בקבוצה אחרת מביניהם?

בחר בעץ המאגרים את המאגרים שברצונך לכלול בקבוצה החדשה, לחץ על 'קבוצות מאגרים' – קבוצה חדשה. תן שם לקבוצה ולחץ 'אישור'. לחץ 'הגבלה נוכחית' ולסיום לחץ 'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לחפש אך ורק בספרים שנוספו בגירסה האחרונה?

בצד שמאל למעלה ישנה תיבת בחירה, בחר חדש בגירסה XX.

Print Friendly
Back to Index

היכן אוכל לקבל הדרכה מפורטת על השימוש בתוכנה?

גש לתפריט 'עזרה' – הדרכה.

Print Friendly
Back to Index

האם עדיף להתקין את התוכנה בהתקנה מלאה או חלקית?

מומלץ להתקין התקנה מלאה כדי לשפר את מהירות העבודה של התוכנה.

Print Friendly
Back to Index

האם ניתן להתאים מקשי קיצור להפעלת תפריטי התוכנה?

גש לתפריט 'כלים' – מנהל קיצורי דרך. בחלון שיפתח תוכל להגדיר מקש קיצור עבור כל אחד מהתפריטים של התוכנה.

Print Friendly
Back to Index

האם השנה מפרישים מעשר עני או מעשר שני?

גש לתפריט 'כלים' – לוח שנה – מידע שנתי – מידע כללי. בין הפרטים שמופיעים שם מצויין גם באיזו שנה משנות השמיטה אנחנו נמצאים.

Print Friendly
Back to Index

פתחתי את הדף היומי בתפריט 'כלים' – דף יומי, אולם נפתחו לי רק הגמרא ורש"י, בלי התוספות, מדוע?

כנראה שעל הדף הזה אין תוספות.

Print Friendly
Back to Index

היכן אוכל למצוא חומר מרוכז על מנהגי חגים ומועדים?

גש לתפריט 'אנציקלופדיות' – מנהגי חגים.

Print Friendly
Back to Index

היכן נמצא 'תיקון קוראים'?

גש לתפריט 'כלים' – 'תיקון קוראים' ובחר את הפרשה שברצונך להכין.

Print Friendly
Back to Index

שמי הפרטי: יעקב. היכן יש רצף מילים בתנ"ך שהאותיות הראשונות הם שמי?

גש לתפריט 'כלים' – פרפראות בתנ"ך. הכנס את השם הרצוי. כמו כן תוכל לחפש את שמך בדילוגים, בראשי/ סופי תיבות.

Print Friendly
Back to Index

מה הגימטריה של השם שלי?

גש לתפריט 'כלים' – 'גימטריה' והקלד את שמך.

Print Friendly
Back to Index

מה הפסוק המתאים לשם שלי, שיש נוהגים לאומרו בסוף תפילת העמידה?

גש לתפריט 'כלים' – 'פרפראות בתנ"ך' והכנס את השם.

Print Friendly
Back to Index

האם ניתן להגדיר את תצוגת פרקי המשניות לפי סדר א-ב?

גש לתפריט 'כלים' – רשימת פרקי המשנה והגמרא.

Print Friendly
Back to Index

מה הדף היומי הנלמד היום?

גש לתפריט 'כלים', לחץ על 'דף יומי'. בחלון שייפתח מוצג הדף הנלמד היום.

Print Friendly
Back to Index

באיזה תאריך עברי חל יום ההולדת שלי?

גש לתפריט 'כלים' – לוח שנה. בחר 'עברי לועזי' והקלד את תאריך הלידה הלועזי שלך.

Print Friendly
Back to Index

יש לי יום זכרון בתאריך 15/12/65, האם אוכל לדעת מהו התאריך העברי?

גש לתפריט 'כלים' – לוח שנה – כרטיסיית 'עברי – לועזי'. בחר למטה את התאריך הלועזי ולחץ על 'הצג תאריך עברי'.

Print Friendly
Back to Index

מהי פרשת השבוע של הבר מצוה שלי /של הבן שלי?

גש לתפריט 'כלים' – לוח שנה – כרטיסיית 'בר מצוה', הזן את תאריך הלידה, לחץ 'הצג תאריך בר המצוה', ולחץ 'הצג לוח חודשי', בלוח החודשי תוכל לראות את פרשת השבוע.

Print Friendly
Back to Index

כיצד תוכל התוכנה לעזור לי בלימוד הרמב"ם?

יש במאגר כ – 290 מפרשים על הרמב"ם, תוכל ללמוד כל הלכה ברמב"ם ומיד לפתוח את כל המפרשים באותו מקום ע"י לחיצה ימנית על העכבר, בחר 'פרשנות' ובחר פרשן.

Print Friendly
Back to Index

יש לי הצעה חשובה מאוד לשיפור התוכנה, למי עלי לפנות?

היכנס לפורום פרוייקט השו"ת. בכתובת: http://www.responsa-forum.co.il.

Print Friendly
Back to Index

מצאתי טעות באחד הספרים, כיצד אדווח על כך?

בחר את המשפט שבו נמצאת השגיאה, לחץ לחיצה ימנית על העכבר בתוך השטח הצבוע בשחור, בחר בתפריט 'דווח על שגיאה'. במייל שייפתח (כאשר הכתובת של פרוייקט השו"ת כבר מוכנה) רשום את הצעתך לתיקון.

Print Friendly
Back to Index

חבר שאל אותי על הפירוש של ראשי תיבות מסויימים, האם פרוייקט השו"ת יכול לעזור לי בזה?

כן, גש לתפריט 'מילונים' – ראשי תיבות. בחלון שייפתח תוכל להקליד את ראשי התיבות ולקבל מגוון רחב של פירושים.

Print Friendly
Back to Index

האם יש במאגר כלי עזר ללימוד "הדף היומי"?

כן. גש לתפריט 'כלים' – דף יומי. יפתחו לפניך שלושה חלונות מסודרים, כאשר בחלון העליון מופיעה הגמרא ובשני חלונות שמתחתיו רש"י ותוספות.

Print Friendly
Back to Index

האם יש במאגר כלי עזר ללימוד "שנים מקרא ואחד תרגום"?

כן. גש לתפריט 'כלים' – פרשת השבוע. יפתחו לפניך שלושה חלונות מסודרים: בעליון טקסט החומש ובשני החלונות שמתחתיו רש"י ואונקלוס.

Print Friendly
Back to Index

כיצד מומלץ לסדר את סרגלי הכלים במסך מלבני?

מקם את הסרגלים בצד ימין או שמאל של המסך. עשה זאת ע"י גרירת הסרגל עם העכבר לצד המסך.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להגדיר שבהעתקה מהמאגר והדבקה ב – WORD לא יתקבלו סוגריים הפוכים?

גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – העתקה – מעבד תמלילים. בחר Unicode) Windows).

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לפתוח את החלונות בגודל מירבי באופן קבוע?

גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – כללי.
סמן 'פתח חלונות בגודל מקסימלי'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להיעזר במאגר להכנת דף מקורות לנושא מסויים?

גש לתפריט 'כלים' – מראי מקומות. לחץ 'רשימה חדשה', ותן שם לרשימה החדשה, לחץ על 'הוסף מראה מקום' עד להוספת כל מראי המקומות הנצרכים, לסיום לחץ 'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לעצב את כותרת המקור בהעתקה או בשמירה?

גש לתפריט 'כלים' – אפשרויות – עיצוב כותרות – מבנה כותרות…. בחר מתוך הרשימה את הכותרת הרצויה לך.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אפשר לדעת איזו מהדורה של ספר מסויים הוכנסה למאגר?

גש לתפריט 'עזרה' – רשימת ספרים ומהדורות. בחר את הספר הרצוי ולחץ 'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

אלו סוגי אנציקלופדיות נמצאות בפרוייקט השו"ת?

אנציקלופדיה תלמודית, אנציקלופדיה על מושגים תלמודיים, אנציקלופדיה על תנאים ואמוראים, אנציקלופדיה על מנהגי החגים.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אקבל מיידית מאמרים מכתבי עת העוסקים ב"זכויות יוצרים"?

גש לתפריט 'מפתחות' – כתבי עת – אתר נושא. בחר את הנושא הרצוי.

Print Friendly
Back to Index

האם ניתן לבצע חיפוש נושאי, שלא על פי ציטוט מוגדר?

גש לתפריט 'מפתחות' – נושאים בשו"ת. בחר נושא לפי הרשימה המפורטת.

Print Friendly
Back to Index

לא מזמן התחלתי ללמוד תלמוד ואיני בקי בכל הביטויים והמושגים שבתלמוד. האם יש במאגר כלי עזר היכול לסייע בידי?

כן. גש לתפריט 'אנציקלופדיות' – 'מושגים תלמודיים' ובחר שם בעזרת הרשימה המפורטת.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לראות ביוגרפיה של תנא מסויים?

גש לתפריט 'אנציקלופדיות' – תנאים ואמוראים – ביוגרפיות.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל לקבל הסבר ברור על המושג "בתי ערי חומה"?

דרך אחת: גש לתפריט 'אנציקלופדיות' – מושגים תלמודיים, חפש את המושג על פי הרשימה. דרך שניה (פירוט רחב יותר) – חפש את המושג באנציקלופדיה התלמודית. דרך שלישית: חפש את המילים הנ"ל בחיפוש הטבלאי בכל המאגר.

Print Friendly
Back to Index

איך אקבל במהירות את כל המקורות המצטטים פסוק מסויים בתנ"ך?

גש לתפריט 'קשרים', נווט לפסוק המדובר, לחץ 'הצג טקסט'. מיד יופיע הפסוק וחלון 'קשרים'. לחץ 'אישור'. מתחת לפסוק תופיע רשימה של קישורים לספרים שבהם מוזכר הפסוק.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לצמצם את תוצאות החיפוש, כדי שכמה תוצאות מאותו מקור לא תופענה כל אחת בנפרד?

במסך 'תוצאות החיפוש' בחר 'תצוגה' מסרגל הכלים – 'איחוד תוצאות'. לאיחוד תוצאות אוטומטי וקבוע, גש לתפריט 'כלים' – 'אפשרויות' – 'חיפוש'. סמן את האפשרות 'איחוד תוצאות לפי מסמכים /לפי כותרות כברירת מחדל'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אפשר לוותר על חלון רשימת התוצאות המוצגת לפני הצגת תוצאות החיפוש?

גש לתפריט 'כלים' – 'אפשרויות' – 'חיפוש', ובטל את בחירת 'הצג רשימת תוצאות לפי מאגרים'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לבצע חיפוש נוסף המוגבל למסמכים שהתקבלו בחיפוש הראשון?

בהיותך במסך תוצאות החיפוש גש לתפריט 'עריכה' ולחץ על הפקודה 'חפש בסביבת התוצאות'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל לקבל מידע ביוגרפי על מחבר המקור שבו אני מעיין, מבלי לצאת ממנו?

לחץ לחיצה ימנית בעכבר. בחלונית שתיפתח לחץ על 'ביוגרפיה'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל לשמור את כל תוצאות החיפוש?

בעודך בחלון התוצאות גש לתפריט 'קובץ' – 'שמור' – 'הכל'.

Print Friendly
Back to Index

הרחבתי תוצאת חיפוש אחת. האם ניתן לראות מיידית את התוצאה הבאה, מבלי לחזור למסך התוצאות?

לחץ לחיצה ימנית בעכבר. בחלונית שתיפתח לחץ על ההגדרה 'תוצאה +'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן להרחיב תוצאה מסויימת ולהציג את כל המסמך (הפרק או הסימן)?

בלחיצה כפולה על התוצאה נפתח המסמך כולו.

Print Friendly
Back to Index

קיבלתי כמות גדולה של תוצאות ואני רוצה לנפות ולסמן רק חלק מהן לצורך הדפסה, כיצד אעשה זאת?

ליד כל תוצאה קיימת תיבת סימון, סמן את התוצאות הרצויות. ההדפסה תתבצע רק על התוצאות המסומנות. אם ברצונך לראות על המסך רק את התוצאות המסומנות, לחץ על הלחץ הימני בעכבר, בתפריט שיופיע לחץ על 'נפה תוצאות'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לדלג לספר מסויים בתוצאות החיפוש?

לחץ לחיצה ימנית בעכבר. בחלונית שתיפתח לחץ על ההגדרה 'דלג לספר'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לאחד לתוצאה אחת מספר תוצאות הפרוסות במקור אחד?

לחץ לחיצה ימנית בעכבר. בחלונית שתיפתח לחץ על ההגדרה 'איחוד תוצאות לפי מסמכים'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד ניתן לקבל פריסת תוצאות לפי רלוונטיות ולא לפי סדר כרונולוגי?

לחץ לחיצה ימנית בעכבר. בחלונית שתיפתח לחץ על ההגדרה 'מיון לפי רלוונטיות'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אוכל להגדיר קבלת תצוגה של מספר שורות גדול יותר בכל תוצאה?

לחץ לחיצה ימנית בעכבר. בחלונית שתיפתח לחץ על ההגדרה 'מספר שורות'. בחלונית שתיפתח הגדר את מספר השורות הרצויות (בין 1 ל – 21) ולבסוף לחץ 'אישור'.

Print Friendly
Back to Index

כיצד אקבל תצוגה של מקורות התוצאות בלבד?

לחץ לחיצה ימנית בעכבר.

בחלונית שתיפתח לחץ על ההגדרה 'מקורות'.

Print Friendly
Back to Index

 

Print Friendly