חכמה עתיקה – טכנולוגיה חדשה

contactהמאגר היהודי העולמי הממוחשב (פרויקט השו"ת) של אוניברסיטת בר אילן הוא הגדול מסוגו בעולם. המאגר מכיל את התנ"ך ומפרשיו העיקריים, תלמוד בבלי עם פירושי הראשונים והאחרונים, תלמוד ירושלמי, משנה תורה לרמב"ם כולל כל נושאי כליו וכן 300 מפרשי רמב"ם (מהדורת פרידברג), שולחן ערוך ונושאי כליו, מדרשי אגדה והלכה, ספרות הגאונים, למעלה מ-120,000 פסקי שאלות ותשובות (שו"תים) רבניים המשתרעים על פני תקופה של כאלף שנים, וכן כל כרכי האנציקלופדיה התלמודית כולל הערות וספרי המפתחות. כל אלו ועוד, במאגר אחד המציג לפני המשתמש למעלה משלושת אלפים שנה של יצירה והגות יהודית.

חיפוש אחר מילה או צירוף מילים וכלים דקדוקיים-לשוניים רבי עוצמה ומדויקים, ניווט בין טקסטים ע"י קישורי העל (היפרלינק), מאפשרים מציאת המידע הנדרש תוך שניות והצגתו ככתבו וכלשונו המקורי.
המאגר הינו כלי עזר נפלא לרב, לחוקר, לסופר, למורה ולתלמיד הנדרשים לעיון במגוון של מקורות היהדות. חכמתם ותורתם של מאורי הדורות מוגשים במיטב האמצעים הטכנולוגיים, בבחינת "יין ישן בכלי חדש"

Print Friendly