עמוד 1 מתוך 1

ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: א' 11 אוקטובר, 2015 7:53 pm
על ידי עורך
ספר חובה להכניס הוא ספר "הערוך"!
עין יעקב עם המפרשים
מהר"ש סירליאו על הירושלמי
מפרשי המדרש
שדי חמד
תרגום ראשון ותרגום שני על מגילת אסתר
פירוש המשניות להרמב"ם מהדורא הישנה הנפוצה
קרבן נתנאל על הרא"ש
ספרי הלכה - מפרשי שולחן ערוך
באר היטב
מאמר מרדכי
כף החיים [סופר]
סולת למנחה על התורת חטאת (השלמות להמנחת יעקב)
פרי חדש על יו"ד
מטה אפרים להגאון ר' אפרים זלמן מרגליות.
ערוך השולחן העתיד
הקדמת המשנה ברורה לכל החלקים [וכן הקדמת שאר הספרים, כמו הקדמת שו"ת חוות יאיר, וכדו' - וכמה הילכתא גבירתא איכא למישמע מיניה מן ההקדמות].
ספרי שאלות ותשובות
פאר הדור להרמב"ם
שו"ת מהר"ם שיק, וספרו על תרי"ג מצות
שו"ת מחנה חיים
שו"ת באר משה להג"ר משה שטערן

*
להוסיף אצל הגמרא ברירה לבחור בפירוש רש"י ותוס' מיד, ולא להצטרך להקיש על פרשנות [היות שאלו הן היותר שימושי].
-
הרבה פעמים (!) כבר היה אצלי ברמב"ם שלא היה לי הברירה של "פרשנות", שלא יצא החלון לבחור באיזה פרשנים אני רוצה, ולא יכולתי לבחור בשום מפורש, רק דרך כניסה מיוחד לכל אחד.

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ג' 13 אוקטובר, 2015 7:45 am
על ידי lazco
שלום רב,

קרבן נתנאל אמור להיכנס בע"ה לגירסה הבאה.
כמו כן פרי חדש על יו"ד ואבן העזר.

לגבי שדה חמד וכף החיים יש בעיה של זכויות יוצרים.
לגבי שאר הספרים - העברתי את הרשימה לוועדת קליטת ספרים.

לגבי פרשנות על הרמב"ם - לא הבנתי. איזה גירסה יש לך?

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ב' 26 אוקטובר, 2015 2:15 am
על ידי עורך
יש לי הגירסא האחרונה גירסא 23 - קי אן דיסק.

יישר כח על התשובה.

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ב' 26 אוקטובר, 2015 8:22 am
על ידי lazco
שלום,
האם יש לך דוגמא ספציפית?

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ג' 26 ינואר, 2016 7:19 am
על ידי עורך
גם ספרי החתם סופר עה''ת ודרשות ושאר ספריו היה מן הראוי להכניס למאגר.

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ד' 27 ינואר, 2016 9:01 am
על ידי lazco
שלום רב,
העברתי את הבקשה לוועדת קליטת ספרים.

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ה' 14 דצמבר, 2017 11:30 am
על ידי בני בראון
שלום וברכה,
לא מצאתי את חלקת יואב בפרוייקט; הייתכן שאיננו? או שמא פספסתי משהו?
ב.

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ה' 14 דצמבר, 2017 11:34 am
על ידי בני בראון
שלום וברכה,
כדאי מאד להוסיף את ספרי הרב חיים הירשנזון, ובמיוחד את 'מלכי בקודש', שיש בו התעניינות נרחבת בשנים האחרונות, במיוחד באקדמיה.

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ב' 18 דצמבר, 2017 8:38 pm
על ידי אדקאפפעל
מאור עינים לר"ע מן האדומים

Re: ספרים נחוצים להוסיף

פורסם: ה' 11 ינואר, 2018 4:51 pm
על ידי אדקאפפעל
אגרת התשובה לרבינו יונה