עמוד 1 מתוך 1

ספרים מסוגים שונים

פורסם: ד' 14 אוקטובר, 2020 8:24 am
על ידי פור ום
ספר כוונות האר"י
שו"ת משכנות יעקב
כללי הפוסקים {של הכנסת הגדולה}
{כל מה שבכתב מודגש הוא בוודאות פרשני משנה אחריהם אחזור לכתוב שלא מסודר}
מאירי
קהתי
מהרש"א
לשון הזהב
משנת רב {ברוך טעם}
מלא הרועים
בית שאול
נמוקי הגרי"ב
דרכי המשנה וכללותיה
דקדוק לשון המשנה
תפארת ישראל הפירוש הארוך {עטרת תפארת}
חזון נחום
יין הרקח
בית מאיר
חשק שלמה
משנת רב יוסף
אור גדול
יתרון האור {השלמות לספר אור גדול}
תפארת יעקב {על תפארת ישראל}
אהבת איתן
יעיר קינו {על מסכת קינים ועל פירושו של הרא"ש במקום}
ריבב"ן {על מסכת שקלים}
מעיני יהושע
צבי תפארת
הגהות הרש"ש {ר' שמואל שטארשון}
בן אריה
מעשה ארג
מסגרת זהב

הספר מאיר נתיב שעל הגמרא {מאחד בתוכו הרבה קישורים להרבה נושאים תואמים לנושא הנלמד שיכולים לעזור}
תוספות המבואר של מכון המאור {שעל התוספות}
פירוש המתוק מדבש על הזוהר ועל ספר תהילים.
סידור לכל יום. {שבתות, ימי חול, חגים וכו'}
מחזורים לכל תאריך ובכל נוסח
הגדה
הערותיו של הרב קפאח על כל מקום בו תירגם והוסיף הערות ברמב"ם.
ספר "הערוך".
תוספות ר"י הזקן מוקלד
שו"ת חבצלת השרון
שו"ת עמודי אור
שו"ת חמדת שלמה
שו"ת מחנה חיים
שלטי גיבורים
אילת השחר על התורה
עץ יוסף {מדרשי אגדתא}
ענף יוסף {מדרשי אגדתא}
קול יהודה {פירוש על הכוזרי}
אוצר נחמד {פירוש על הכוזרי}
תולדות הכוזרים {פירוש על הכוזרי}
שדה אליהו {בבלי}
מכתב מאליהו
פרק שירה
חסרונות הש"ס {הגהות על הש"ס}
דרכי וכללי הגמרא
דרכי התלמוד
אספקלריא
וכן כדאי הקדמות על כל הספרים במאגר


אשמח אם יעבירו זאת לוועדה המתאימה בהקדם

Re: ספרים מסוגים שונים

פורסם: ו' 16 אוקטובר, 2020 2:05 am
על ידי עורך
פור ום כתב:כללי הפוסקים {של הכנסת הגדולה}

אשמח אם יעבירו זאת לוועדה המתאימה בהקדם


גם אני בחלומי היה ברצוני לבקש זאת: להוסיף בספר כנסת הגדולה "חלק הכללים ולשונות" שאינו בנמצא במאגר.

Re: ספרים מסוגים שונים

פורסם: ג' 20 אוקטובר, 2020 2:18 pm
על ידי פור ום
פור ום כתב:ספר כוונות האר"י
שו"ת משכנות יעקב
כללי הפוסקים {של הכנסת הגדולה}
{כל מה שבכתב מודגש הוא בוודאות פרשני משנה אחריהם אחזור לכתוב שלא מסודר}
מאירי
קהתי
מהרש"א
לשון הזהב
משנת רב {ברוך טעם}
מלא הרועים
בית שאול
נמוקי הגרי"ב
דרכי המשנה וכללותיה
דקדוק לשון המשנה
תפארת ישראל הפירוש הארוך {עטרת תפארת}
חזון נחום
יין הרקח
בית מאיר
חשק שלמה
משנת רב יוסף
אור גדול
יתרון האור {השלמות לספר אור גדול}
תפארת יעקב {על תפארת ישראל}
אהבת איתן
יעיר קינו {על מסכת קינים ועל פירושו של הרא"ש במקום}
ריבב"ן {על מסכת שקלים}
מעיני יהושע
צבי תפארת
הגהות הרש"ש {ר' שמואל שטארשון}
בן אריה
מעשה ארג
מסגרת זהב

הספר מאיר נתיב שעל הגמרא {מאחד בתוכו הרבה קישורים להרבה נושאים תואמים לנושא הנלמד שיכולים לעזור}
תוספות המבואר של מכון המאור {שעל התוספות}
פירוש המתוק מדבש על הזוהר ועל ספר תהילים.
סידור לכל יום. {שבתות, ימי חול, חגים וכו'}
מחזורים לכל תאריך ובכל נוסח
הגדה
הערותיו של הרב קפאח על כל מקום בו תירגם והוסיף הערות ברמב"ם.
ספר "הערוך".
תוספות ר"י הזקן מוקלד
שו"ת חבצלת השרון
שו"ת עמודי אור
שו"ת חמדת שלמה
שו"ת מחנה חיים
שלטי גיבורים
אילת השחר על התורה
עץ יוסף {מדרשי אגדתא}
ענף יוסף {מדרשי אגדתא}
קול יהודה {פירוש על הכוזרי}
אוצר נחמד {פירוש על הכוזרי}
תולדות הכוזרים {פירוש על הכוזרי}
שדה אליהו {בבלי}
מכתב מאליהו
פרק שירה
חסרונות הש"ס {הגהות על הש"ס}
דרכי וכללי הגמרא
דרכי התלמוד
אספקלריא
וכן כדאי הקדמות על כל הספרים במאגר


אשמח אם יעבירו זאת לוועדה המתאימה בהקדםבנוסף גם את הקונטרס פלאות רבות של האר"י
אגרת ר' שמשון מאוסטרופולי לערב פסח
שו"ת שמש מרפא
שו"ת פאר הדור לרמב"ם
חידושי רבינו דוד בונפיל
תודה רבה.