עמוד 1 מתוך 1

רמב"ן נדרים (הלכות)

פורסם: ד' 17 יוני, 2020 7:33 am
על ידי סיגל
בנדרים סביב הרי"ף (שכנראה אינו לרי"ף), ישנם "הלכות הרמב"ן" עמ"ס נדרים, כעין שכתב על בכורות וחלה
למה יגרע חלקם / חלקנו ??