ספרים חדשים להוסיף

הצעות לספרים חדשים החסרים בפרוייקט השו"ת
dannyil
הודעות: 71
הצטרף: א' 09 פברואר, 2014 6:47 pm

ספרים חדשים להוסיף

הודעהעל ידי dannyil » ד' 17 מאי, 2017 6:20 pm

אפשרות לראות את תנ״ך בלי נקודות והטעמים.

[ספרי חז״ל]
ספר יצירה
ספר הבהיר
מדרש הגדול
ספרא דצניותא
מדרש ראובני
מדרש כונן
מדרש שוכר טוב
מדרש המורה
מדרש הנעלם
מדרש אבכיר
מדרש עשרת הדברות
מגילת אנטיוכוס
הגדה של פסח

[סידור]
אוצר התפילה
סדור, מחזור, קינות, סליחות
(אשכנז, ספרד, עד״מ, פולין, ליטא)
סדור רב יעקב עמדן

[תרגומים]
תרגום לאסתר
תרגום שני לאסתר

[מפרשי תנ״ך]
פירוש הר״ן על התורה
רב אברהם בן הרמב״ם על התורה
פירוש הרלב״ג על התורה
פירוש הגר״א על התורה (אדרת אליהו)
ביאור מהגר״א על נ״ך (שנמצא בדף רגיל בספרי נ״ך)
פירוש הגר״א הל חמש מגילות (פשט, רמז, סוד)
פירוש רבינו יונה על משלי
פירוש רב יוסף קרא על נ״ך (שנמצא בדף רגיל בספרי נ״ך)
פירוש רבינו ישעיה
תולדות אהרן על תנ״ך
תרגום רב יוסף על דברי הימים
פירוש רב סעדיה גאון על נ״ך
הערות של מסורה
לחם דמעה, פירוש על מגילת איכה של שמואל די אוזידא
אגרת שמואל, פירוש על מגילת רות של שמואל די אוזידא
פירוש על מגילת אסתר של שמואל די אוזידא
וגם כת״י על ספרי תנ״ך וקובץ הדרושים הגדול של שמואל די אוזידא
מעם לועז על תנ״ך
מנחה בלולה
רב סעדיה גאון על דניאל, משלי
רבינו יונה על משלי
מאירי על משלי
אבן עזרא על משלי
אור גדליהו (רב גדליה שארר)
הלקח ולבוב (רב אברהם שארר)
תפארת תורה (רב שמשון דוד פנחס)
ברק השחר על כמה ספרי נ״ך (משלי, יונה, חבקוק וכו׳)
אילת השחר על התורה
טללי אורות
פרקי תורה של הרב גיפטר
פירוש הרמח״ל על התורה

[מפרשי חז״ל]
ביאור הגר״א על תוספתא
מנחת יצחק על תוספתא
חזון יחזקאל על תוספתא
חשק שלמה על תוספתא
תכלת מרדכי על תוספתא
מנחת בכורים על תוספתא
חסדי דוד על תוספתא
קומץ מנחה על תוספתא
שירי מנחה על תוספתא
הגהות הגר״א על תוספתא

פירוש דרך הקודש על סיפרא

רמב״ן על ספר יצירה
ראב״ד על ספר יצירה
רב סעדיה גאון על ספר יצירה
גר״א על ספר יצירה

הרד״ל על פרקי דרבי אליעזר

פירושים על הגדה של פסח

עץ יוסף על מדרש רבה
ענף יוסף על מדרש רבה
רש״י על מדרש רבה
עין יעקב על מדרשי חז״ל
פירוש מהרז״ו
ידי משה על מדרש
מתנות כהונה על מדרש
זרע אברהם על מדרש
אמרי יושר על מדרש
חידושי הרד״ל על מדרש
רש״י על מדרש רבה בראשית
פירוש הגר״א על כמה אגדתות

[מפרשים על המשנה]
מלאכת שלמה על המשנה
תפארת ירושלים
שנות מהגר״א
קהתי
תפארת יעקב

[פירושים על פרקי אבות ואבות דרבי נתן]
רוח חיים של רבינו חיים ולוז׳ין
פירוש הגר״א על אבות
מדרש שמואל על פרקי אבות של שמואל די אוזידא
מחזור ויטרי על אבות

[ראשונים על ש״ס]
רש״י על הרי״ף
ספר הערוך
שיטה אינו יודע למי

[אחרונים על ש״ס]
דבר משה על הש״ס (הרב רוזמרין)
קונטרסי שיעורים של רב ישראל זאב גוסטמן
פנים מאירות
הגרנ״ט (חידושי רב נפתלי טרופ)
שדה צופים
שדה אליהו (גר״א)
שעורי רבותינו (הרב בלוך)
דיברות משה (הגאון רב משה פיינשטיין זצ״ל)
אילת השחר על ש״ס
הגהות של הב״ח
הגהות הגר״א
גליון הש״ס
הגהות המהר״ם מרותנברג
שעורי רבנו אבי עזרי - שיעורים על מסכתות הש"ס.
בן יהוידע של ה״בן איש חיי״ על ש״ס

הרב הגאון חיים קנייבסקי על הרושלמי

[ספרי הלכה]
אגלי טל של הרב אברהם בורנשטין
שביתת השבת של הרב יצחק מלצן
ספרי חוט שני של הרב ניסים קרליץ
משנת שבת
נקודות הכסף
דרכי משה הערוך
דגול מרבבה על יו״ד
בדי השולחן על יו״ד
המהרש״א על השו״ע
מטעמי השולחן
מעדני השולחן
יד יהודה
נשמת אברהם
שמירת שבת כהלכתא
שמירת הנפש והגוף (הרב לערנער)
שולחן ערוך האריז״ל
ספרי ערוך השולחן על סדר זרעים והלכות א״י וגם על קדשים וקדוש החודש

[מפרשים על הרמב״ם]
פירוש על קידוש החודש
פירוש אבי עזרי (רב שך)

[מוסר והשקפה]
המספיק לעובדי השם (יש ספר שהוציא ע״י אוני׳ בר-אילן)
מלחמת השם של רב אברהם בן הרמב״ם
מלחמת השם של הרלב״ג
מכתב מאליהו (מכתבים של רב דסלר)
פחד יצחק (של רב הוטנר)
קריינא דאגרתא (סטייפלער גאון הרב יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל)
שפתי חיים (רב חיים פרידלנדר)
אור יחזקאל
חכמה ומוסר
בנין עולם
מעלות התורה
אבן שלימה (הגר״א)
שערים בתפילה (שמשון דוד פנחס)
שבת מלכתא (שמשון דוד פנחס)
יסוד מורא וסוד תורה של האב״ע
ספר הויכח של הרמב״ן

ספרי הרמח״ל
אדיר במרום
לשון לומדים
ספר הדרכים
רזין גניזים
מיגדל עז
קלח פתחי חכמה

פירושים על ספרי מוסר/השקפה
פירושים של הדף של מורה נבוכים (וכולל האברבנאל)
פירושים של הדף על הכוזרי

ספרי רב יהונתן אייבשיץ:
ירות דבש
מתוק מדבש
נפש יהונתן
מאמר יהונתן
עמודי יהונתן

[חסידות]
נתיבות שלום

[ספרי דקדוק]
לשון חיים
דקדוק אליהו (גר״א)
דקדוק הרמח״ל
דקדוקי שי
שפת אמת
לוית חן
ספר מכלול של הרד״ק
ספר השרשים של הרד״ק
מאזני לשון הקודש של האב״ע
דקדוקים של האב״ע
מהלך שבילי הדעת של האב״ע
צחות של האב״ע

[תוכנת שמים]
יסוד עולם של יצחק הישראלי (ב׳ חלקים)
חשבון מהלכות הכוכבים של הנשיא אברהם בן חיא
צורת הארץ של הנשיא אברהם בן חיא
מאמר העיבור של הרמב״ם
תכונת השמים של הרב רפאל לוי מהנובר
לוחות העיבור של הרב רפאל לוי מהנובר (ב׳ חלקים)
שבילי דרקיעה (נמצא בפתח דבר של משניות מועד)

[שו״ת]
שו״ת נחלת דוד
שו"ת שרגא המאיר בהלכה של הרב שרגא פייוויש שנעעבאלג (ח' חלקים)
שו"ת קנין תורה בהלכה של הרב אברהם דוד הורביץ (ז' חלקים)
שו"ת של רב חיים ולוז'ין
רבבות אפרים

[כללי]
כללי התלמוד (בצלאל אשכנז)
דרכי וכללי הגמרא
דרכי התלמוד
המלמד תורה
נחלת יוסף
אספקלריא

[קבלה]
הסולם על הזהר
פירוש הרמ״ק על הזהר
פרי יצחק

הרמ״ק
תורת הקבלה
תומר דבורה
פרדס רמונים
אור נרב
אילמנה רבתי
שיעור קומא

רב חיים ויטל: אץ חיים
אריז״ל: כתבי האריז״ל
לשם: לשם ביאורים, דעה, כללים
נערך לאחרונה על ידי dannyil ב ה' 18 מאי, 2017 2:20 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
lazco
הודעות: 423
הצטרף: ג' 07 מאי, 2013 11:23 am

Re: ספרים חדשים להוסיף

הודעהעל ידי lazco » ה' 18 מאי, 2017 8:40 am

שלום רב,

תודה רבה על כל הזמן ומחשבה שהשקעת בהכנת הרשימה שהכנת.
העברתי אותה לוועדה לקליטת ספרים.

בקשות והמלצות מצד המשתמשים מהווים מרכיב חשוב מאוד בשיקולי הוועדה, ואנו שמחים תמיד על כל מכתב מסוג זה.

כתבת
אפשרות לראות את תנ״ך בלי נקודות והטעמים

זה כבר קיים. תוריד את ה"וי" מ"הצג טקסט מנוקד" ו"הצג טקסט עם טעמים" (כלים > אםפשרויות > כללי).

ספר יצירה, מדרש כונן, מדרש עשרת הדברות נמצאים אוצר המדרשים.
ספרא דצניעותא ומדרש הנעלם הם חלק מהזהר.
מדרש תהילים - שוחר טוב נמצא במאגר.

dannyil
הודעות: 71
הצטרף: א' 09 פברואר, 2014 6:47 pm

Re: ספרים חדשים להוסיף

הודעהעל ידי dannyil » ה' 18 מאי, 2017 2:07 pm

זה כבר קיים. תוריד את ה"וי" מ"הצג טקסט מנוקד" ו"הצג טקסט עם טעמים" (כלים > אםפשרויות > כללי).


הבנתי שאתה יכול להוריד טקסט ממסד הנתונים, אני רק רוצה להיות מסוגל לראות את תנ״ך על המסך, כפי שהוא במסד הנתונים ללא ניקוד וטעמים ולהתאים בקלות בין האפשרויות

ספר יצירה, מדרש כונן, מדרש עשרת הדברות נמצאים אוצר המדרשים.
ספרא דצניעותא ומדרש הנעלם הם חלק מהזהר.
מדרש תהילים - שוחר טוב נמצא במאגר.


תודה, אבל הם נעלמים מהקטלוג, חפשתי ולא מצאתי!
דבר חשוב לכולל כל הספרים האילו באמצע הקטלוג שיכול לחפש.

חוץ מזה תודה רבה, וחזק ואמץ!


חזור אל “הצעות לספרים חדשים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד