עמוד 1 מתוך 1

גמרא סנהדרין

פורסם: ב' 01 פברואר, 2021 11:36 pm
על ידי לבנון
אמר לו: וכי דילטור אני לך? הטל גורלות.
כך מפוסק אצלכם.
וזו טעות משעשעת, שבמקום להעמיד הסימן שאלה לאחר תיבת 'אני', העמידוה אחרי מילת לך
(תיבת 'לך' אינה מנוקדת בשוא וקמץ, אלא בצירה ושוא).