עמוד 1 מתוך 1

תיקוני שגיאות

פורסם: ד' 11 מרץ, 2020 11:36 pm
על ידי דביר במברגר
המאירי בב"ק ס,א הוא למעשה לא רק על דף ס אלא גם על דף סא (שלא מופיע מאירי עליו בפרויקט השות)
שיטה מקובצת ב"ק ס,א ד"ה רב אשי, הדברים אמורים להיות בדברי הרא"ה ולא בדברי ר"א מגרמישא
רש"י ב"ק לא,ב ד"ה ה"ג, רשום "ופטור על כליו", צ"ל " ופטור על כלים"
ספר העיקרים מאמר א פרק טז רשום "או מזמה", צ"ל "אז מזימה"
מאירי ב"ק טו,ב רשום "מצי נזק", צ"ל "חצי נזק"

Re: תיקוני שגיאות

פורסם: ד' 06 מאי, 2020 10:01 pm
על ידי בני בראון
שו"ת חתם סופר חלק ו - ליקוטים סימן א
קאלרסבארג במקום קארלסבארג