עמוד 1 מתוך 1

פני משה שבת פ"ו

פורסם: ה' 29 אוגוסט, 2019 11:55 am
על ידי מוטי ק
בנוסח הפני משה שבת פ"ו הלכות ו-ז מחוברות, כך שפירושו על הלכה ז מופיע כפרשנות על הלכה ו שלפנינו, וכהמשך לכך פירושו על הלכה ח מופיע אצלנו על הלכה ז, וכן הלאה.
זה דבר מצוי בעוד ספרים