עמוד 1 מתוך 1

תיקונים לשו"ת הר צבי

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 8:03 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת הר צבי יורה דעה סימן יב
אבל מאי דאתי בתר הכי היינו כח שני - צ"ל אבל מיא דאתי בתר הכי היינו כח שני
היה בידו שלא לסלק את החץ - צ"ל היה בידו שלא לסלק את התריס

שו"ת הר צבי יורה דעה סימן קלז
מהא דאיתא ביו"ד (סימן רעו סעיף א) - צ"ל מהא דאיתא ביו"ד (סימן קעו סעיף א)