עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשיורי ברכה

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 8:00 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שיורי ברכה יורה דעה סימן מח
עיין בתשובות הרב כנסת הנדולה - צ"ל עיין בתשובות הרב כנסת הגדולה

הערות על שיורי ברכה יורה דעה סימן קיח
ועי בכף החיים אות נ"א - צ"ל ועי' בכף החיים אות נ"א

הערות על שיורי ברכה יורה דעה סימן רעט
בקדושת השם אינו בטל אפי באלף - צ"ל בקדושת השם אינו בטל אפילו באלף