עמוד 1 מתוך 1

תיקונים במשך חכמה

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 8:50 am
על ידי ברוך ברמ-ד
משך חכמה בראשית מה
כי ידוע מאמרם בתענית "על נהר כבר" - צ"ל כי ידוע מאמרם במו"ק [כה ע"א] "על נהר כבר"

משך חכמה בראשית נ
והבאתי את השמש בצהרים - צ"ל והבאתי השמש בצהרים
"ולחם אנשים (לא) תאכל" (יחזקאל כד, יז) - צ"ל ולחם אנשים תאכל [כי הוא בא לתת טעם שכל אבל אסור לאכול לחם משלו, ולא בא לדבר על יחזקאל שהוא יוצא מהכלל, שה' אמר לו לאכול משלו]

משך חכמה ויקרא פרק ו
לפי מה שכתוב באור שמח - צ"ל לפי מה שכתבתי באור שמח

משך חכמה דברים פרק ל
כאשר מת, אז נפלו ממנו עבודות התאוה - צ"ל כאשר מת, אז נפלו ממנו עבותות התאוה