עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת ציץ אליעזר

פורסם: ב' 25 פברואר, 2019 7:45 am
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת ציץ אליעזר חלק ד סימן ח
ואעכו"כ לפני מלכנו מלכו של עולם - צ"ל ועאכו"כ לפני מלכנו מלכו של עולם

שו"ת ציץ אליעזר חלק ז סימן ח
כדי שלא יתסכלו האנשים בנשים - צ"ל כדי שלא יסתכלו האנשים בנשים

שו"ת ציץ אליעזר חלק כא סימן כו
הם היו ישראלים כמו יתרא הישעמאלי - צ"ל הם היו ישראלים כמו יתרא הישמעאלי

שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן פו
מצינו בתרומת הדגשן ח"א סימן - צ"ל מצינו בתרומת הדשן ח"א סימן