עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת שואל ומשיב

פורסם: א' 24 פברואר, 2019 8:16 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא חלק א סימן קפב
בכל התורה אלזינן בתר רוב - צ"ל בכל התורה אזלינן בתר רוב

שו"ת שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק א סימן יג
היינו במקום ששכורין חזקת ישוב - צ"ל היינו במקום ששוכרין חזקת ישוב

שו"ת שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק א סימן מז
ואתה מפני בחורתך ברע - צ"ל ואתה מפני בחירתך ברע
דהנה הרמב"ם בפ"ה מח"פ שהקדים למס' אבות - צ"ל דהנה הרמב"ם בפ"ח מח"פ [=מח' פרקים] שהקדים למס' אבות

שו"ת שואל ומשיב מהדורה תליתאה חלק א סימן תנד
כיון דנעלה ע"מ שידפיס ממנו - צ"ל כיון דנעשה ע"מ שידפיס ממנו