עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת רדב"ז

פורסם: ו' 17 אוגוסט, 2018 4:56 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת רדב"ז חלק א סימן סז
איבעית אימא חוץ מבגטי נשים - צ"ל איבעית אימא חוץ מכגטי נשים

שו"ת רדב"ז חלק ד סימן קנח (אלף רכט)
משביעין אותו כשאר טעות - צ"ל משביעין אותו כשאר טענות

שו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים פב
ואמר לי המפתח שהנכרי רוצה למכור - צ"ל ואמר תן לי המפתח שהנכרי רוצה למכור

Re: תיקונים בשו"ת רדב"ז

פורסם: ג' 23 אוקטובר, 2018 10:57 am
על ידי responsa
יישר כוח על הערתך!