עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת בצל החכמה

פורסם: ו' 17 אוגוסט, 2018 4:15 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת בצל החכמה חלק ג סימן יג
המבואר בב"י (יו"ד סוס"י ק"כ ד"ה המעכב) - צ"ל המבואר בב"י (יו"ד סוס"י ק"ס ד"ה המעכב)

שו"ת בצל החכמה חלק ד סימן מט
דאפי להלביש מצנפת חדשה - צ"ל דאפילו להלביש מצנפת חדשה

שו"ת בצל החכמה חלק ד סימן צג
דאפי משייר נקב גדול עד חמשה טפחים - צ"ל דאפילו משייר נקב גדול עד חמשה טפחים

Re: תיקונים בשו"ת בצל החכמה

פורסם: ב' 14 ינואר, 2019 12:19 pm
על ידי responsa
תודה על הערתך!