עמוד 1 מתוך 1

תיקונים במחנה אפרים

פורסם: ו' 17 אוגוסט, 2018 3:50 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
מחנה אפרים הלכות מלוה ולוה - דיני ריבית סימן מא
דככה"ג דנ"ד שהרויח בהם - צ"ל דבכה"ג דנ"ד שהרויח בהם
[בד"ש דף נ' ע"ב סי' רכ"ה, ע"ש] - צ"ל [בד"ש דף נ' ע"ב סי' קכ"ה, ע"ש]

מחנה אפרים הלכות מכירה - קנין מעות סימן יב
וגזל הוא בידם אם לא יחזירם - צ"ל וגזל הוא בידו אם לא יחזירם

Re: תיקונים במחנה אפרים

פורסם: ב' 14 ינואר, 2019 12:14 pm
על ידי responsa
תודה על הערתך!