עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בערוך השולחן

פורסם: ו' 16 מרץ, 2018 2:26 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
ערוך השולחן חושן משפט סימן קצ
ול"ק ממ"ש הרמב"ם פ"א משמיטה - צ"ל ול"ק ממ"ש הרמב"ם פ"ט [הלכה יד] משמיטה

ערוך השולחן חושן משפט סימן רח סעיף ג
ומכירת שבת אי מבטלין דאיסורא דעבד עבד - צ"ל ומכירת שבת אין מבטלין דאיסורא דעבד עבד

ערוך השולחן חושן משפט סימן רכו
וא"צ לקנות דבר לשמור שוברו לעולם - צ"ל וא"צ לקנות דבר ולשמור שוברו לעולם