עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת צמח צדק (הקדמון)

פורסם: ו' 16 מרץ, 2018 2:19 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת צמח צדק (הקדמון) סימן קיב
אלא דנראה ליה ליה מטעם דהאידנא - צ"ל אלא דנראה ליה מטעם דהאידנא

שו"ת צמח צדק (הקדמון) סימן קיז
ב"י בטור ח"מ סימן נ"ט מחודשים א' - צ"ל ב"י בטור ח"מ סימן צ"ט מחודשים א'
הרי חצי שהיא מצוה נעשית מטלטלין - צ"ל הרי חצי שהיא מלוה נעשית מטלטלין

Re: תיקונים בשו"ת צמח צדק (הקדמון)

פורסם: ב' 11 יוני, 2018 11:16 am
על ידי responsa
תודה נבדוק