עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת מהריט"ץ

פורסם: ו' 16 מרץ, 2018 1:19 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת מהריט"ץ (ישנות) סימן לה
דתריצו בגמרא תני חוץ מבגיטי נשים - צ"ל דתריצו בגמרא תני חוץ מכגיטי נשים

שו"ת מהריט"ץ (ישנות) סימן נ
אי בעית אימא תני חוץ מבגיטי נשים - צ"ל אי בעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים

שו"ת מהריט"ץ (ישנות) סימן נב
דיינינן ליה ליה כאנשי ארץ ישראל - צ"ל דיינינן ליה כאנשי ארץ ישראל

שו"ת מהריט"ץ (ישנות) סימן רסז
גבי זבן ליה ליה ארעא ודיקלי - צ"ל גבי זבן ליה ארעא ודיקלי

שו"ת מהריט"ץ החדשות סימן לב
ואי בעית אימא תני חוץ מבגיטי נשים - צ"ל ואי בעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים

Re: תיקונים בשו"ת מהריט"ץ

פורסם: ב' 11 יוני, 2018 11:37 am
על ידי responsa
תודה נבדוק