עמוד 1 מתוך 1

תיקונים במהרש"א

פורסם: ו' 16 מרץ, 2018 1:04 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
מהרש"א חידושי אגדות מסכת פסחים דף קיח עמוד ב
ומה הללו שנתעבדו כו' - צ"ל ומה הללו שנשתעבדו כו'

מהרש"א חידושי הלכות מסכת גיטין דף ט עמוד ב
חוץ מבגיטי נשים וי"ל - צ"ל חוץ מכגיטי נשים וי"ל
נמי דחוץ מבגטי נשים ניחא - צ"ל נמי דחוץ מכגטי נשים ניחא

Re: תיקונים במהרש"א

פורסם: ב' 11 יוני, 2018 11:39 am
על ידי responsa
תודה נבדוק