עמוד 1 מתוך 1

תיקונים באבן האזל

פורסם: ו' 16 מרץ, 2018 12:51 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
אבן האזל הלכות אישות פרק ה
ועי במש"כ בהל' י' בדברי הבה"ג. - צ"ל ועי' במש"כ בהל' י' בדברי הבה"ג.

אבן האזל הלכות גזלה ואבדה פרק ט הלכה ו
דהא דאחריות ט"ס אינו על הקרן ולא על השבח - צ"ל דהא דאחריות ט"ס אינו אלא על הקרן ולא על השבח

אבן האזל הלכות מכירה פרק טו
לא שייך כאך הך דינא - צ"ל לא שייך כאן הך דינא

אבן האזל הלכות זכיה ומתנה פרק ו
או דילמא השתא ליה ליה - צ"ל או דילמא השתא לית ליה

Re: תיקונים באבן האזל

פורסם: ב' 11 יוני, 2018 11:41 am
על ידי responsa
תודה נבדוק