עמוד 1 מתוך 1

טעות ברבינו יהונתן על הרי"ף. גירסה 22

פורסם: ג' 13 פברואר, 2018 12:59 pm
על ידי davideinat
רבינו יהונתן על הרי"ף מסכת מכות (לפי דפי הרי"ף) משניות דף ג עמוד א

כתוב: "ואיכא דמפרשי דאפיול מינו כהן גדול", במקום "דאפילו"