עמוד 1 מתוך 1

תיקוני הקלדות

פורסם: ד' 31 ינואר, 2018 6:14 pm
על ידי דביר במברגר
ידיד נפש כתובות ח,א נאמר "כתובת האיה", צ"ל "כתובת האישה".
- גיטין עה,ב נאמר "לא מקדים איניש פורענותא, לנפשיה" יש להוריד את הפסיק