עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת מהרש"ם

פורסם: ו' 29 דצמבר, 2017 3:19 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת מהרש"ם חלק ב סימן עו
אל תתייחד עם שום אשה אפי בתך - צ"ל אל תתייחד עם שום אשה אפילו בתך

שו"ת מהרש"ם חלק ב סימן קלח
אינו חייב בפשיעה אפי לצי"ש - צ"ל אינו חייב בפשיעה אפילו לצי"ש

שו"ת מהרש"ם חלק ג סימן קט
דנקאטו לר"מ דאף שאמרה לשון שאינו מועיל - צ"ל דוקאטו לר"מ דאף שאמרה לשון שאינו מועיל

שו"ת מהרש"ם חלק ה סימן נ
ועי כה"ג בש"ך ח"מ סי' ע"ה סקי"ז - צ"ל ועי' כה"ג בש"ך ח"מ סי' ע"ה סקי"ז

שו"ת מהרש"ם חלק ז סימן כ
ס"ל דאפי לא רצה האב - צ"ל ס"ל דאפילו לא רצה האב

שו"ת מהרש"ם חלק ז סימן סד
והנה הגאון מחוסע הביא משו"ת זית רענן - צ"ל והנה הגאון מחוסט הביא משו"ת זית רענן