עמוד 1 מתוך 1

בספרא

פורסם: ב' 27 נובמבר, 2017 3:38 pm
על ידי אני
(ו) אחיך באל יבוא, ואין משה בבל יבוא, או אחיך בבל יבוא ואין הבנים בלא יבוא, אמר רבי אלעזר ודין הוא ומה אם שנצטוה לבוא נצטוה שלא לבוא, מי שלא נצטוה לבא אינו דין שנצטוה שלא לבוא, תמימים יוכיחו שנצטוו לבוא אל אהל מועד ונצטוו לבוא שלא שתויי יין ושכר. (ו) אבל בעלי מומים שלא נצטוו לבוא לא נצטוו לבוא שלא שתויי יין (אבל) [אף] כאן המצוה נצטוה תלמוד לומר דבר אל אהרן שאין תלמוד לומר אחיך ומה תלמוד אחיך לרבות את הבנים. (ח) ואל יבוא בכל עת,

צריך לומר - ז