עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת הר"י מיגאש

פורסם: ד' 04 אוקטובר, 2017 2:55 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת הר"י מיגאש סימן קכח
אבל אם היה שתות בלבד וכ"ש מצד משתות - צ"ל אבל אם היה שתות בלבד וכ"ש בציר משתות
לא היה מתחייב כי אם במה ששוים כן הין כאן - צ"ל לא היה מתחייב כי אם במה ששוים כן הדין כאן

שו"ת הר"י מיגאש סימן קנב
שחלו ידע פרחו"ן שאין למחבו"ב דבר בעזבון צ"ל שאילו ידע פרחו"ן שאין למחבו"ב דבר בעזבון