עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בט"ז

פורסם: ד' 04 אוקטובר, 2017 2:25 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
ט"ז אורח חיים סימן קנג
ובתשובת רש"ל סימן ט"ז כתוב - צ"ל ובתשובת רש"ל סימן ט"ו כתוב

ט"ז אורח חיים סימן רסח
דאפי בשבת לא אמרי' ליה - צ"ל דאפילו בשבת לא אמרי' ליה

ט"ז אורח חיים סימן תרמה
אפי את"ל דהר"ן ס"ל - צ"ל אפילו את"ל דהר"ן ס"ל

ט"ז יורה דעה סימן רנח ס"ק ו
בד"מ בשם תשובת הרשב"א סימן רפ"א - צ"ל בד"מ בשם תשובת הריב"ש סימן רפ"א