עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשואל ומשיב

פורסם: ד' 04 אוקטובר, 2017 2:04 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת שואל ומשיב מהדורה תניינא חלק ב סימן מז
אלה גבי זה לא נהנ' וזה לא חסר - צ"ל אלא גבי זה לא נהנ' וזה לא חסר
דכל סברת התה"ד דכשידע יהיה פטור הוא מטעם דמקיל - צ"ל דכל סברת התה"ד דכשידע יהיה פטור הוא מטעם דמחיל
בתוס' ב"ק שם דף ק"א ע"ב - צ"ל בתוס' ב"ק שם דף כ ע"ב

שו"ת שואל ומשיב מהדורה חמישאה סימן לו
דאמרה אי לא ניחא לה חשדינהו - צ"ל דאמרה אי לא ניחא לה תשדינהו