כ-30 תיקונים

רננות
הודעות: 6
הצטרף: ד' 21 ספטמבר, 2016 10:19 pm

כ-30 תיקונים

הודעהעל ידי רננות » ב' 02 אוקטובר, 2017 6:32 pm

הדברים נלקחו מגירסה 23 של פרויקט השו"ת [ויתכן שחלקם כבר תוקנו בגריסאות החדשות שאינם לפני].
1
תוספות הרא"ש מסכת קידושין דף יב עמוד א
דאשם משערינן בשקלו של משה [דאשה] [בחלק מהמהדורות הטעות במקור]

2 ערוך השולחן יורה דעה סימן קצ סעיף כ
בפחות מכגריס או ביתר מכגריס [כפחות מכגריס או כיתר מכגריס]
3
ערוך השולחן יורה דעה סימן קצ סעיף יט
אמרם כוונתו [אמנם]
4
חידושי הרמב"ן מסכת נדה דף יד עמוד א
אף על פי שיהא אחר [ששוהא]
5
רבי עקיבא איגר מסכת נדה דף נח עמוד ב
דנימא דעגיל טהור [דעגול]
6
מרדכי מסכת פסחים פרק אור לארבעה עשר [רמז תקלו]
(נדה דף כו) [נו]
7
חידושי הרשב"א מסכת נדה דף יד עמוד א
והרמב"ם כן כתב [והר"מ במז"ל]
8
חידושי הר"ן מסכת נדה דף יד עמוד א
אבל ר"ת ז"ל [צ"ל ר"ח, וכ"ה בתוס' שם ד"ה ולמחר, וכן תיקנו במוה"ק].
9
טור יורה דעה הלכות נדה סימן קצא
לא חדור מי [הדור]
10
שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצא
אבל אם שותתת [שותתין]
11
שו"ת מהרי"ק סימן קמט
רבותי' בעלי התורה [בכת"י כ' התו' , ונראה דכוונתו=התוס']
12
חידושי הריטב"א מסכת כתובות דף כז עמוד א
יוסיאלא [רווח]
13
תורת השלמים סימן קצ ס"ק כה
ס"ק י"ט [כ]
14
חוות דעת ביאורים סימן קצ ס"ק לה
שהיא נכרית ראתה [עובדת כוכבים שלא ראתה]
15
משנה למלך הלכות איסורי ביאה פרק ט הלכה כט
והכי קאמר באנו [והיכי]
16
משנה למלך הלכות איסורי ביאה פרק ט הלכה כט
ואף על פי שמספדת [שמפסדת]
17
משנה למלך הלכות איסורי ביאה פרק ט הלכה כט
והוצרכתי לומר [נראה שצ"ל והוצרכת, דקאי על רב חסדא, ובפרנקל כ' והוצרכ']
18
משנה למלך הלכות איסורי ביאה פרק ט הלכה כט
אף לרבה וכדאמרינן [לרבי]
19
טור יורה דעה הלכות נדה סימן קצ
וכל זה מידי [מיירי]
20
ערוך השולחן יורה דעה סימן קצ סעיף קכז
שכל דרכן של [שכן]
21
שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן סא
כשמגרשת שנצרכה [כשמרגשת]
22
שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן קמד
יום ג' י"ד אלול תקס"דל [נראה תקס"ד]
23
שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן קמד
והנל"עד בזה [והנעל"ד]
24
רבינו חננאל מסכת עבודה זרה דף ג עמוד א
של א נחשד על התפלה [שלא]
25
חתם סופר מסכת נדה דף ט עמוד ב
או ימים [אי]
26
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד
כלמים שבעולם [כל מים]
27
חידושי הר"ן מסכת נדה דף טו עמוד א
ואין לעונה כלל [ולא לעונתה כלל]
28
תורת השלמים סימן קפט ס"ק כא
האריך והשיג [להשיג]
29
שו"ת חכם צבי סימן קיד
אינני בידי [איננו]
30 שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות נדה סימן קפד
ובקבי עות החדשים [ובקביעות]
31
ש"ך יורה דעה סימן קפד ס"ק לב
ע"ז מחשב [ה"ז – הרי זה]
32
ש"ך יורה דעה סימן קפד ס"ק לב
קפ"ט סעיף כ"ט [סעיף י"א]
33
ש"ך יורה דעה סימן קפד ס"ק לב
הואיל ואין לה וסת הגוף ולא וסת יום קבוע הרי [הואיל ואין לה וסת יום קבוע שלא יהא עמו וסת הגוף כלל הרי]

סמל אישי של המשתמש
responsa
מנהל האתר
הודעות: 1326
הצטרף: ה' 09 יוני, 2011 1:25 pm

Re: כ-30 תיקונים

הודעהעל ידי responsa » ב' 13 אוגוסט, 2018 9:29 am

תודה רבה!


חזור אל “תיקוני הקלדה ומראי מקומות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים