עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג

פורסם: ו' 12 מאי, 2017 5:09 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
שו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס לבוב סימן קכב
ואין לדחות דשאני התם דכשנגדו טוען ברי - צ"ל ואין לדחות דשאני התם דשכנגדו טוען ברי

שו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס לבוב סימן רעח (רמח)
נהפך גם הוא לעשות לכשנגדו (כאשר זמם לעשות לכשנגדו) - צ"ל נהפך גם הוא לעשות לשכנגדו (כאשר זמם לעשות לשכנגדו)

שו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס לבוב סימן שמה (שיג)
דכיון דכשנגדו אומר אני חייב לך - צ"ל דכיון דשכנגדו אומר אני חייב לך

תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו סימן נז
דלא גמיר הוא לא מפסידינן לכשנגדו - צ"ל דלא גמיר הוא לא מפסידינן לשכנגדו

תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו סימן פז
ה"מ כשנגדו תובע טענת ודאי - צ"ל ה"מ כשכנגדו תובע טענת ודאי

תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו סימן שכה
אז מהפכינ' שבועה לכשנגדו - צ"ל אז מהפכינ' שבועה לשכנגדו

Re: תיקונים בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג

פורסם: א' 14 מאי, 2017 10:14 am
על ידי responsa
תודה רבה.