עמוד 1 מתוך 1

תיקונים בדף על הדף

פורסם: ו' 12 מאי, 2017 4:03 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
דף על הדף בבא מציעא דף לח עמוד ב
ממשמע שנאמר וחרה אפי אפי והרגתי אתכם - צ"ל ממשמע שנאמר וחרה אפי והרגתי אתכם

דף על הדף מכות דף יז עמוד א
וגם זה גזעו מן השורש הנזבר - צ"ל וגם זה גזעו מן השורש הנזכר

דף על הדף שבועות דף טז עמוד א
אפי למ"ד בשבועות שם - צ"ל אפילו למ"ד בשבועות שם

דף על הדף חולין דף נד עמוד ב
איו לך עליה גדולה מזו - צ"ל אין לך עליה גדולה מזו

Re: תיקונים בדף על הדף

פורסם: א' 14 מאי, 2017 10:17 am
על ידי responsa
תודה רבה.