מספר טעויות הקלדה

אפסס
הודעות: 17
הצטרף: ד' 30 נובמבר, 2022 1:56 pm

מספר טעויות הקלדה

הודעהעל ידי אפסס » א' 09 יוני, 2024 10:02 am

רשב"א עירובין ט, א ד"ה ולענין פסק
"דהתם לאו בלחי"
צ"ל דהכא.
===
רשב"א עירובין סה, ב ד"ה ואתא עכו"ם
"שלא היה העירוב"
צ"ל לא.
====
רשב"א עירובין צד, א ד"ה במאי עסקינן
"דטפל "
צ"ל דטפי.
===
רשב"א עירובין צד, א ד"ה במאי עסקינן
"כפתה "
צ"ל כפתח.
===
מאירי עירובין כו, ב ד"ה חמשה או
"חצרו ביתו אסור"
נדצ"ל ביתו
===
תוספות הרא"ש עירובין פט, א ד"ה במחיצות שאין
- "ר' כ"ש אם"
צ"ל ד'
===

ים של שלמה חולין יא, ב, ד"ה פסק, ולענין שותפות
"ה"ג( והטעם, כיון"
צ"ל ה"ד.
===

ים של שלמה חולין יא, ב, ד"ה ונראה שיש לחלק
- "בכורך אמרינן ארצך"
צ"ל בכורים.
===

תורת הבית הארוך א ה כא, א ד"ה ענין הברכות
- "הרמב"ם ז"ל אלא"
נדצ"ל הרמב"ן
===

מגיד משנה שבת יז, יא, ד"ה ]יא[ מותר
"פחות לכרמלית יראה"
צ"ל פתוח.
===

טור אורח חיים שפ
"מביתם לחצר וגם"
צ"ל מביתו
===

ט"ז אורח חיים טו, ג
"מותר ואין בזה"
צ"ל מותר לחזור ולחברן.
===

ט"ז אורח חיים טו, ד
"וכן הרא"ש בשם"
צ"ל וכתב. עי' יד אפרים.
===

מגן אברהם אורח חיים שפב, ו
"החזיר בו משנכנס"
צ"ל החזיק.
===

מגן אברהם אורח חיים תרכו, ז
"כמהרי"ל ס"ל בשלמא"
צ"ל במהרי"ל.
===

ביאור הגר"א אורח חיים טו, ד, ד"ה וי"א דלר"ע
"ג"ט באורך הבגד"
צ"ל ג"א.
===

ביאור הגר"א אורח חיים טו, ד, ד"ה וי"א דלר"ע
"לפי' ניחא:"
צ"ל לפי' נ"י.
===

שער הציון כה, יז
"בלחם שמים שהוכיח"
צ"ל לבושי שרד
===

מהר"ם מינץ סימן קי ד"ה ומה שכתבת
"דפירש"י. וכן במרדכי"
צ"ל דפירשתי.
===

חזור אל “תיקוני הקלדה ומראי מקומות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים