עמוד 1 מתוך 1

מפרשי שו"ע

פורסם: ד' 10 אפריל, 2019 7:11 pm
על ידי אדקאפפעל
כאשר בוחרים שו"ע>>פרשנות, אני ממליץ שהמפרשים הבסיסיים יהיו סוג בפני עצמם. למשל באו"ח המגן אברהם והט"ז, ביו"ד הט"ז והש"ך וכו'.
אולי יהיה סוג "כל המפרשים על הדף" שיכלול גם הבאה"ט והשע"ת.
זה פשוט לא פרקטי שיהיה צורך לחפש את המגן אברהם בין עשרים מפרשים אחרים שאינם באותה הליגה של המגן אברהם.

עוד הצעה:
לינק מן הפרי מגדים להמגן אברהם/ט"ז.