עמוד 1 מתוך 1

חיפוש "היסטורי"

פורסם: ג' 01 מאי, 2018 10:15 am
על ידי lid
היה כדאי מאוד לענ"ד, לאפשר חיפוש בכל הספרים/שות"ים לפי חתכים היסטוריים, כלומר: לחפש מילה/מונח וכד'
בכל מה שנכתב/הודפס בין השנים X-Y