עמוד 1 מתוך 1

הפרעות לחיפושים ע"י סימוני התוכנה כגון קו נטוי

פורסם: ה' 30 מרץ, 2017 4:25 pm
על ידי ברוך ברמ-ד
לעתים מופיעים בטקסטים קו נטוי לסמן תיקון מלה, או סימן שוויון לסמן פתיחת ראשי תיבות, וכדומה. ברור שאלו דברים נחוצים להבנת הטקסט.
דא עקא, שהם מפריעים לחיפושים.
לדוגמה, בשו"ת ראנ"ח סימן סו מופיעות המלים: ראויה להפייס /להתפייס/ כל שירצה
אם מחפשים בחיפוש טבלאי את המלים "להפייס כל" צמודים, לא מגיעים למקור הזה. והרי ייתכן שמישהו מחפש דוקא את המקור הזה מפני שהוא מצוטט בספר אחר (ולא יודע שזה מתוקן במערכת).
דוגמה נוספת: בשו"ת מים עמוקים חלק ב סימן לז, מופיעות המלים: לא הוי ש"ש =שבועת שוא= אלא ש"ב =שבועת בטוי=
אם מחפשים בחיפוש טבלאי את המלים "ש"ש אלא" צמודים, לא מגיעים למקור הזה.
מן הראוי ללמד את תוכנת החיפוש שכשהיא נתקלת בסימנים קו נטוי, סימן שויון וכדומה, היא תתחשב בשתי האפשרויות: (א) להחשיב את המלה בין הסימונים כקיימת, (ב) להחשיב אותה כלא קיימת.