עמוד 1 מתוך 1

שו"ת לבעל כנסת הגדולה

פורסם: ד' 02 מאי, 2018 1:03 pm
על ידי מוטי ק
האם ישנו במאגר את השו"ת על אבן העזר?
בנסיון למצוא אותו ראיתי כי יש שינויי שמות במאגר (24) בין החלקים השונים - או"ח נקרא שו"ת כנסת הגדולה וחו"מ נקרא שו"ת בעי חיי - ואיני יודע אם חלק אה"ע מתחבא אף הוא תחת איזה שם שלישי...
איני יודע האם ניתן לדייק מהביוגרפיה המועתקת כן שרק הדברים שהוקלדו במיוחד הם שהוכנסו

ביוגרפיה - בעי חיי
ספר השו"ת שלו נקרא בשם 'בעי חיי', אך רגילים לכנותו 'שו"ת כנסת הגדולה' [או שו"ת הר"ח בנבנשתי]. השו"ת כולל חלק אחד על או"ח [בשער הספר נדפס 'או"ח ח"ב'; יתכן שלדעת המדפיסים החלק הראשון היה התשובות שנדפסו בסוף ספרו כנסת הגדולה], אחד על יו"ד ואה"ע, ושני חלקים על חו"מ. שו"ת כנסת הגדולה או"ח נדפס לראשונה בקושטנדינא בשנת תצ"ג (1733), וחו"מ ח"א (שנקרא גם 'עץ הדר') נדפס בשאלוניקי תקנ"א (1791), והם הוקלדו עבור מאגר פרוייקט השו"ת.

Re: שו"ת לבעל כנסת הגדולה

פורסם: ד' 02 מאי, 2018 2:05 pm
על ידי lazco
אני רואה שזה חסר במאגר.
העברתי הלאה לוועדת קליטת ספרים.