החיפוש הניב 646 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 06 יולי, 2012 5:03 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת אבני נזר
תגובות: 1
צפיות: 1465

תיקונים לשו"ת אבני נזר

יו"ד סי' קסא וא"כ הדרא קושיא לדרותא צ"ל וא"כ הדרא קושיא לדוכתא אה"ע סימן קיט, אות מה שהכל כסף דושין צ"ל קדושין סימן קיט, אות נה בזרק לתוך תיקה צ"ל חיקה סימן קיט, אות סא רלא ידעה כלל צ"ל דלא סימן קיט, אות סא שהוקשה לו לשיטחו צ"ל לשיטתו סימן קיט, אות עא דהח...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 04 מאי, 2012 1:09 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת המבי"ט
תגובות: 1
צפיות: 1456

תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת המבי"ט

שו"ת מבי"ט חלק א סימן רסד נודרים ומחרימין עד הנהוג צ"ל ע"ד [=על דעת] שו"ת מבי"ט *חלק ב סימן א שלא היה בידו לבטלו כדאמר צ"ל כדאמרן *חלק ב סימן א נתגרשה מיד עת זה צ"ל ע"ת [=על תנאי] שו"ת מבי"ט חלק ב סימן קלח כתה עוד הרב החזק שנית צ"ל כתב עוד ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 04 מאי, 2012 1:08 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת מהר"ם גלאנטי
תגובות: 1
צפיות: 1565

תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת מהר"ם גלאנטי

שו"ת מהר"ם גלאנטי *סימן יא או קנאם התוב' צ"ל התוגר [היינו גוי] סימן כה והנה לא פירש השואל ממה נפשך שמפסיד צ"ל והנה לא פירש השואל ממה נמשך שמפסיד סימן קכג וכמו שהביא הרמב"ם ז"ל פרק נ"ו מהלכות מעשרות צ"ל וכמו שהביא הרמב"ם ז"ל פרק ט מהלכות מתנות עניים
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 04 מאי, 2012 1:03 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת מהרי"ק
תגובות: 1
צפיות: 1290

תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת מהרי"ק

שו"ת מהרי"ק סימן א דהא הוי כסלתא דאיכא רווחא לכולי עלמא צ"ל כמלתא סימן כ דמכירת קוטמ"ו אחרי מכירה סתמא לא איקרי צ"ל דמכירת קוטמ"ו איקרי מכירה סתמא לא איקרי פסקו והמנו שלא למכור כלל צ"ל פסקו והתנו שלא למכור כלל סימן פא ואפילו היכא שנהגו צ"ל שנהנו סימן צד מהיום ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 04 מאי, 2012 1:01 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת מהרלב"ח
תגובות: 1
צפיות: 1867

תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת מהרלב"ח

שו"ת מהרלב"ח סימן קלג (ד"ה ראיתי) בראשית תפלותינר לפניו יתברך צ"ל בראשית תפלותינו לפניו יתברך סימן קלג (ד"ה עוד בכלל) בפירוש הר"ר מנחם מרקנט לתורפה צ"ל בפירוש הר"ר מנחם מרקנט לתורה סימן קלג או לו ואוי לנפשו צ"ל אוי לו ואוי לנפשו סימן קלג כפי פירושים ז&quo...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 04 מאי, 2012 12:59 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת חתם סופר
תגובות: 1
צפיות: 1680

תיקוני טעויות הקלדה בשו"ת חתם סופר

שו"ת חתם סופר חלק ג (אבן העזר א) סימן קיב ומלתא אחריתי היא ולא דמי לכפוהו לוקח - צ"ל ומלתא אחריתי היא ולא דמי לכפוהו ליקח שו"ת חתם סופר, אבן העזר, חלק א, סימן קמא להנאתו של עצמו למיקם קמי' בכתשיטי' נאים צ"ל להנאתו של עצמו למיקם קמי' בתכשיטי' נאים שו"ת חתם סופר אהע"ז חלק...

עבור לחיפוש מתקדם