החיפוש הניב 55 תוצאות

על ידי ohadla
ג' 09 מאי, 2017 9:17 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: תיקוני הקלדה
תגובות: 0
צפיות: 877

תיקוני הקלדה

הסתכלתי מקודם ב"תקוני הקלדה" ושמתי לב שיש לא מעט. אולי ניתן אחת לחודש בערך לשלוח טלאי (patch) עם כל התיקונים שנוספו באותו החודש כדי שכל משתמשי השו"ת יהנו מבלי לחכות לקניית הגרסא החדשה. חוץ מזה שזה יותר יאה שאדם ששילם ממיטב כספו יוכל להנות מספרים נקיים מטעויות הקלדה, גם בלי לשלם על הגר...
על ידי ohadla
ג' 09 מאי, 2017 9:09 pm
פורום: הצעות לספרים חדשים
נושא: אמרי משה
תגובות: 1
צפיות: 1337

אמרי משה

רבי משה סוקולובסקי (תרכ"ח, 1868, רוז'ינוי - י"ט בטבת תרצ"א, 2 בינואר 1931, בריסק דליטא) היה תלמיד חכם וראש ישיבה ליטאי. נודע בעולם הישיבות על שם ספרו ה"אמרי משה" . ספרו השני "אמרי משה" (ורשה תרפ"א), פרסם למעשה את שמו בעולם הישיבות, הספר הפך לאחד מספרי היסוד הי...
על ידי ohadla
ד' 03 מאי, 2017 6:33 am
פורום: הצעות לספרים חדשים
נושא: מה עם חידושי הגרנ"ט וגליון הש"ס ופירוש רע"א על המשנה?
תגובות: 1
צפיות: 1117

מה עם חידושי הגרנ"ט וגליון הש"ס ופירוש רע"א על המשנה?

ולא לשכוח "באר הגולה" על השו"ע

אלו ספרים שכל הזמן משתמשים בהם בישיבות.
על ידי ohadla
ד' 03 מאי, 2017 6:32 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: חידושי הרשב"א מסכת בבא קמא דף קה עמוד א
תגובות: 1
צפיות: 1023

חידושי הרשב"א מסכת בבא קמא דף קה עמוד א

חידושי הרשב"א מסכת בבא קמא דף קה עמוד א
ולפיכך בשאכלה ואינו יכול להשיבה בעין משלם ב' פרוטתו כשעת הגזלה

במקום פרוטתו צריך להיות כתוב פרוטות
על ידי ohadla
ו' 03 פברואר, 2017 5:38 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: שו"ת מנחת שלמה - חלק ב'
תגובות: 1
צפיות: 1291

שו"ת מנחת שלמה - חלק ב'

בפרוייקט השו"ת תחת שו"ת מנחת שלמה של הגרש"ז אויערבך מופיע אצלכם חלקים א ותניינא (ב-ג). והנה סימן נח של חלק ב', בשו"ת המקורי, עוסק בתשובות קצרות בענייני מועדים. ואצלכם סי' נח עוסק במילי דחנוכה. מבדיקה שעשיתי יש בשו"ת זה חלק א', חלק ב' וחלק תניינא. סי' נח בחלק תניינא עוסק במיל...
על ידי ohadla
ו' 12 אוגוסט, 2016 9:52 am
פורום: הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרים של מחברים בני דורינו
תגובות: 5
צפיות: 2206

Re: ספרים של מחברים בני דורינו

איזה מאמץ דורש הכנסת ספר למאגר, כאשר היום כל הספרים מוקלדים (כך שלא צריך להקלידם שנית) ואם הם יצאו לדפוס זה אומר שהם גם מעומדים (וא"כ לא צריך לעמדם מחדש)?
על ידי ohadla
ו' 12 אוגוסט, 2016 9:46 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: משנה ברורה סימן נא ס"ק י
תגובות: 1
צפיות: 1082

משנה ברורה סימן נא ס"ק י

משנה ברורה סימן נא ס"ק י
ואם הוא עומד סמוך לפרק שיכול לגמור עד הפרק בלי שהות קודם שיעלה יעשה כן אבל אם צריך לזה שהות לא ישהא מפני טורח הצבור [ש"א].

צריך לכתוב ישהה ולא ישהא.
על ידי ohadla
ג' 10 מאי, 2016 7:23 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: רש"ש מסכת נדרים דף כח עמוד א
תגובות: 1
צפיות: 1046

רש"ש מסכת נדרים דף כח עמוד א

רש"ש מסכת נדרים דף כח עמוד א
במשנה ובה"א אלו ואלו מותרים. לכאורה לדידהו מותר בלא"ה מטעם שהותר מקצתו וכמש"כ הר"ן בר"פ בשם הירושלמי גבי נדרי נרוזין היה מעמיד אצל זה כו' ע"ש.

צריך להיות כתוב גבי נדרי זרוזין
על ידי ohadla
ב' 02 מאי, 2016 7:48 am
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: מעבר מתצוגת פסוק מקורי לתצוגת פרק ובחזרה ע"י ctrl+e
תגובות: 1
צפיות: 1182

מעבר מתצוגת פסוק מקורי לתצוגת פרק ובחזרה ע"י ctrl+e

כיום כאשר מחפשים פסוק בודד בתנ"ך ואח"כ מציגים אותו אז ע"י שימוש ב-ctrl+e ניתן לעבור לתצוגת פרק שלם - דבר נח מאוד. אבל כאשר רוצים לחזור בחזרה לתצוגת פסוק מקורי זה כבר לא ניתן ע"י ctrl+e אלא ע"י שימוש בתפריט של מקש ימני. מאחר וקיצור דרך זה לא משמש עבור דברים אחרים אז מדוע שלא ...
על ידי ohadla
א' 10 אפריל, 2016 7:37 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים במשנ"ב ורע"א
תגובות: 2
צפיות: 1121

תיקונים במשנ"ב ורע"א

משנה ברורה סימן טו ס"ק ב (ב) בטלית אחר - עיין בפמ"ג שכתב דאם מצויים לו ציצית אחרים להשיג נכון להחמיר שלא להתיר ציציותיו אם לא באופן המבואר בסק"ד : צריך לכתוב "אם לא באופן המבואר בסעיף קטן ג '" ===================================== שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן כט...

עבור לחיפוש מתקדם