החיפוש הניב 481 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ש' 24 מרץ, 2018 9:33 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: גרשיים באמצע מלה, ספרים במהדורות שונות, ועוד
תגובות: 0
צפיות: 194

גרשיים באמצע מלה, ספרים במהדורות שונות, ועוד

כמה הצעות לשיפור: א. לפעמים יש מקורות עם מלה שהגרשיים באמצעה, כמו רמ"בם (מצוי בעיקר בספרים ישנים, שלא הקפידו לשים את הגרשיים לפני האות האחרונה, ופרויקט השו"ת העתיקו בדיוק מתוך נאמנות למקור), נוצרת בעיה, שמי שעושה חיפוש "רמב"ם" לא ימצא את המקור הנ"ל. ראוי לתקן את תוכנת ה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:26 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בערוך השולחן
תגובות: 0
צפיות: 90

תיקונים בערוך השולחן

ערוך השולחן חושן משפט סימן קצ ול"ק ממ"ש הרמב"ם פ"א משמיטה - צ"ל ול"ק ממ"ש הרמב"ם פ"ט [הלכה יד] משמיטה ערוך השולחן חושן משפט סימן רח סעיף ג ומכירת שבת אי מבטלין דאיסורא דעבד עבד - צ"ל ומכירת שבת אין מבטלין דאיסורא דעבד עבד ערוך השולחן חושן משפט סימן ר...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:25 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בנתיבות המשפט
תגובות: 0
צפיות: 55

תיקונים בנתיבות המשפט

נתיבות המשפט ביאורים סימן קצ שאין מי שחוזר בו ידו על התחתוה - צ"ל שאין מי שחוזר בו ידו על התחתונה נתיבות המשפט ביאורים סימן רא [עיין סימן ר"ז סעיף ב'] - צ"ל [עיין סימן ר"ג סעיף ט' ] נתיבות המשפט ביאורים סימן רל דהנך פוסקים דס"ל דאפילו במכירה הדין כן, סבירא ליה - צ"ל דהנ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:22 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת תורת אמת
תגובות: 0
צפיות: 61

תיקונים בשו"ת תורת אמת

שו"ת תורת אמת סימן צה וישלמנו בטורנה ויאג' הנזכר - צ"ל וישלמנו בטורנה מאנו הנזכר [זה סוג מכר כמו לעיל סי' פב] שו"ת תורת אמת סימן ק כדי לקיים מצות השבת - צ"ל כדי לקיים מצות השבה שו"ת תורת אמת סימן קסח ויר' המוכר שמי ינסך היין - צ"ל ויר' המוכר שמא ינסך היין לא פי על מי יה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:20 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת אדמת קודש
תגובות: 0
צפיות: 125

תיקונים בשו"ת אדמת קודש

שו"ת אדמת קודש א חלק אורח חיים סימן יד רבינו כתב בפי"א מה' טוען דין י"ב כתב - צ"ל רבינו בפי"ב מה' טוען דין י"ב כתב שו"ת אדמת קודש א חלק חושן משפט סימן נז או ערבה בשטר נשאת חייבת לשלם - צ"ל או ערבה בשטר ונשאת חייבת לשלם שלא ישתנה ולא גרע כחו - צ"ל שלא ישתנ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:19 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת צמח צדק (הקדמון)
תגובות: 0
צפיות: 57

תיקונים בשו"ת צמח צדק (הקדמון)

שו"ת צמח צדק (הקדמון) סימן קיב אלא דנראה ליה ליה מטעם דהאידנא - צ"ל אלא דנראה ליה מטעם דהאידנא שו"ת צמח צדק (הקדמון) סימן קיז ב"י בטור ח"מ סימן נ"ט מחודשים א' - צ"ל ב"י בטור ח"מ סימן צ"ט מחודשים א' הרי חצי שהיא מצוה נעשית מטלטלין - צ"ל הרי חצי ש...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:18 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מבי"ט
תגובות: 0
צפיות: 57

תיקונים בשו"ת מבי"ט

שו"ת מבי"ט חלק א סימן קמא יפרע לו הדמים ואם תצא הקרקע כול' מידו - צ"ל יפרע לו הדמים אם תצא הקרקע כול' מידו שו"ת מבי"ט חלק ב סימן ר ובא ראובן לתובע משלוחו של שמעון - צ"ל ובא ראובן לתבוע משלוחו של שמעון שהוא שלו שחזר בו מן המוכר - צ"ל שהוא שלו שחזר בו מן המכר שכיון ש...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:16 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בבית שמואל
תגובות: 0
צפיות: 57

תיקונים בבית שמואל

בית שמואל סימן לח ס"ק יא עיין תוס' דף מ"ו שם - צ"ל עיין תוס' דף נ"ו שם בית שמואל אבן העזר סימן מב ועיין ברמב"ם פי"ו ה' עדות ובח"ה ס"ס נ' שם כתב בשם הרמ"ה - צ"ל ועיין ברמב"ם פי" ז ה' עדות ובח"ה ס"ס צ' שם כתב בשם הרמ"ה בית שמוא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:13 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת בית יצחק
תגובות: 0
צפיות: 60

תיקונים בשו"ת בית יצחק

שו"ת בית יצחק אורח חיים סימן עד אמאי לא נתל' שעש' להקל האיסור - צ"ל אמאי לא נתל' שמש' [=שמשך] להקל האיסור לא ידע הגמ' דמיירי בהרהינו אצלינו - צ"ל לא ידע הגמ' דמיירי בהרהינו אצלו מדברי הח"מ בסי' קכ"ד - צ"ל מדברי הח"מ בסי' ק"כ [ס"ק ה] רק מתקנ' כדאיתא בצ&quo...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 16 מרץ, 2018 2:12 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת שואל ומשיב
תגובות: 0
צפיות: 58

תיקונים בשו"ת שואל ומשיב

שו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא חלק ב סימן קיח נעשה סתם הלואה ולא מצי לסלק בזוזי - צ"ל נעשה סתם הלואה ולא מצי לסלק אלא בזוזי ובאחריות דא"צ אחוי טרפך - צ"ל ובאחריות דא"ל אחוי טרפך ובב"מ לא כהבו רק התירוץ - צ"ל ובב"מ לא כתבו רק התירוץ הגיע לידי ספר שערי משפט - צ"...

עבור לחיפוש מתקדם