החיפוש הניב 652 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 02 יוני, 2023 1:57 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: שהמרכאות בראשי תיבות יהיו כולם לפני האות האחרונה
תגובות: 1
צפיות: 5540

שהמרכאות בראשי תיבות יהיו כולם לפני האות האחרונה

בספרים רבים בפרוייקט השו"ת מצויים ראשי תיבות שבהם המרכאות אינן נמצאות לפני האות האחרונה, כמקובל, אלא במקום אחר, כמו רמ"בם. הסיבה לכך היא שכך מופיע בספר הנדפס. אבל זה יוצר בעיות: א. מי שעושה חיפוש לראשי תיבות בצורה המקובלת, כגון רמב"ם, לא יגיע לאותם מקומות שבהם הוא מופיע בצורה אחרת, כג...
על ידי ברוך ברמ-ד
ו' 02 יוני, 2023 1:13 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: שאם מקלידים בטעות באנגלית, יהפוך לעברית
תגובות: 0
צפיות: 10974

שאם מקלידים בטעות באנגלית, יהפוך לעברית

לפעמים אני מגיע לפרויקט השו"ת מתוכנה אחרת שבה הקלדתי באנגלית, ומכניס לתיבת דו-שיח מלים לחיפוש (לדוגמה) והם נכתבים באנגלית, ואני צריך למחוק ולעבור לעברית ולכתוב שוב. הרי אף פעם אין צורך לכתוב באנגלית בתיבת דו-שיח בפרוייקט השו"ת. לכן רצוי שהתוכנה תתקן מיד את ההקלדה, ויופיעו האותיות בעברית כפ...
על ידי ברוך ברמ-ד
ה' 23 מרץ, 2023 11:19 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: שו"ת פני יצחק חלק ב סימן ט
תגובות: 0
צפיות: 5216

שו"ת פני יצחק חלק ב סימן ט

ספר זה יצא במהדורה חדשה, וחלק מהטעויות תוקנו בהערות, אבל עדיין נשארו בו הרבה טעויות, ואף בהערות יש טעויות שמחלה לבעלה ת"ש כתו' - צ"ל שמחלה לבעלה ת"ש גרוש ושטר המתי' הנז' הוא כתוב - צ"ל ושטר המחי' הנז' הוא כתוב ואנס' דהכי אסיק אדעתיה - צ"ל ואנ"ס [=ואנן סהדי] דהכי אסיק אד...
על ידי ברוך ברמ-ד
ה' 23 מרץ, 2023 11:19 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: שו"ת שופריה דיעקב
תגובות: 0
צפיות: 5238

שו"ת שופריה דיעקב

שו"ת שופריה דיעקב נדפס בשנת תר"ע, ובו חלק יו"ד ואהע"ז במספור סימנים אחד, א-פז, וחלק חו"מ במספור סימנים נפרד, א-לט. בשנת תש"ס הוא נדפס שוב, עם תוספת חלק ב, ובו תשובות על חו"מ, סימנים א-קכא. בפרויקט השו"ת נמצא רק החלק שנדפס בשנת תר"ע. חלק יו"ד-אהע"...
על ידי ברוך ברמ-ד
ה' 16 מרץ, 2023 11:32 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: שיהיה אפשר להעתיק כבר מ"תוצאות החיפוש"
תגובות: 1
צפיות: 5048

שיהיה אפשר להעתיק כבר מ"תוצאות החיפוש"

במצב הנוכחי, אחרי שאני מחפש מלה ומלים, ויש לי כמה תוצאות, ואני רוצה להעתיק מתוך אחת התוצאות, אני צריך ללחוץ עליה, ואז המקור נפתח, ורק אז אני יכול להעתיק. הצעתי היא ליצור אפשרות להעתיק כבר מ"תוצאות החיפוש". כך אני חוסך את הזמן של הלחיצה על התוצאה. יתרון נוסף הוא שאני עדיין רואה את שאר התוצא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 27 ספטמבר, 2021 1:48 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: שילוב שם המחבר בכותרת
תגובות: 0
צפיות: 4867

שילוב שם המחבר בכותרת

לעיתים אני מעוניין שבכותרת שבראש(או בסוף) הציטוט שאני מעתיק מהמערכת, יופיע שם המחבר.
רצוי שב"אפשרויות", "עיצוב כותרות", תינתן אפשרות ששם המחבר (שמופיע ב"ביוגרפיות") יופיע בכותרת לפני או אחרי שם הספר.
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:05 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לבית הבחירה
תגובות: 0
צפיות: 4939

תיקונים לבית הבחירה

בית הבחירה (מאירי) מסכת כתובות דף צג עמוד א עד שלא התחיל בעבודת הקרקע אפילו במצרים שבו אינו יכול לחזור - צ"ל עד שלא התחיל בעבודת הקרקע הרי זה יכול לחזור בו אבל אם התחיל בעבודת הקרקע אפילו במצרים שבו אינו יכול לחזור [הגהת ר"א סופר] בית הבחירה (מאירי) מסכת גיטין דף ע עמוד ב גדולי המפרשים כתב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:04 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים למטיב שיר
תגובות: 0
צפיות: 4936

תיקונים למטיב שיר

מטיב שיר שיר השירים ה כדאי' במו"ק (דף ט"ז) דארבעים שנה - צ"ל כדאי' במו"ק (דף ט"ו ) דארבעים שנה על עסקי נחל כדאי' במו"ק (דף ט"ז) - צ"ל על עסקי נחל כדאי' ביומא (דף כ"ב ) מטיב שיר שיר השירים ח בארץ ישראל כדאי' במו"ק ד' כ"ח - צ"ל בארץ ישראל כדא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:03 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת הר צבי
תגובות: 0
צפיות: 4845

תיקונים לשו"ת הר צבי

שו"ת הר צבי יורה דעה סימן יב אבל מאי דאתי בתר הכי היינו כח שני - צ"ל אבל מיא דאתי בתר הכי היינו כח שני היה בידו שלא לסלק את החץ - צ"ל היה בידו שלא לסלק את התריס שו"ת הר צבי יורה דעה סימן קלז מהא דאיתא ביו"ד (סימן רעו סעיף א) - צ"ל מהא דאיתא ביו"ד (סימן קעו סעיף א)
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:02 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לעליות דרבינו יונה
תגובות: 0
צפיות: 4607

תיקונים לעליות דרבינו יונה

עליות דרבינו יונה מסכת בבא בתרא דף קמח עמוד ב הא דתניא מקצת לראשון וכן לשני - צ"ל הא דתניא מקצת לראשון וכולן לשני היינו בהוצאת זיזין בחצרו שלו. ועיקר הבעיא - צ"ל היינו בהוצאת זיזין בחצרו שלו. א"נ כגון שפירש בית לאחד ודיוטא לאחר להוציא בה זיזין לחצרו של לוקח. ועיקר הבעיא [ע"פ שיטה...

עבור לחיפוש מתקדם