החיפוש הניב 647 תוצאות

על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 27 ספטמבר, 2021 1:48 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: שילוב שם המחבר בכותרת
תגובות: 0
צפיות: 139

שילוב שם המחבר בכותרת

לעיתים אני מעוניין שבכותרת שבראש(או בסוף) הציטוט שאני מעתיק מהמערכת, יופיע שם המחבר.
רצוי שב"אפשרויות", "עיצוב כותרות", תינתן אפשרות ששם המחבר (שמופיע ב"ביוגרפיות") יופיע בכותרת לפני או אחרי שם הספר.
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:05 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לבית הבחירה
תגובות: 0
צפיות: 3200

תיקונים לבית הבחירה

בית הבחירה (מאירי) מסכת כתובות דף צג עמוד א עד שלא התחיל בעבודת הקרקע אפילו במצרים שבו אינו יכול לחזור - צ"ל עד שלא התחיל בעבודת הקרקע הרי זה יכול לחזור בו אבל אם התחיל בעבודת הקרקע אפילו במצרים שבו אינו יכול לחזור [הגהת ר"א סופר] בית הבחירה (מאירי) מסכת גיטין דף ע עמוד ב גדולי המפרשים כתב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:04 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים למטיב שיר
תגובות: 0
צפיות: 3228

תיקונים למטיב שיר

מטיב שיר שיר השירים ה כדאי' במו"ק (דף ט"ז) דארבעים שנה - צ"ל כדאי' במו"ק (דף ט"ו ) דארבעים שנה על עסקי נחל כדאי' במו"ק (דף ט"ז) - צ"ל על עסקי נחל כדאי' ביומא (דף כ"ב ) מטיב שיר שיר השירים ח בארץ ישראל כדאי' במו"ק ד' כ"ח - צ"ל בארץ ישראל כדא...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:03 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לשו"ת הר צבי
תגובות: 0
צפיות: 3092

תיקונים לשו"ת הר צבי

שו"ת הר צבי יורה דעה סימן יב אבל מאי דאתי בתר הכי היינו כח שני - צ"ל אבל מיא דאתי בתר הכי היינו כח שני היה בידו שלא לסלק את החץ - צ"ל היה בידו שלא לסלק את התריס שו"ת הר צבי יורה דעה סימן קלז מהא דאיתא ביו"ד (סימן רעו סעיף א) - צ"ל מהא דאיתא ביו"ד (סימן קעו סעיף א)
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:02 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים לעליות דרבינו יונה
תגובות: 0
צפיות: 2902

תיקונים לעליות דרבינו יונה

עליות דרבינו יונה מסכת בבא בתרא דף קמח עמוד ב הא דתניא מקצת לראשון וכן לשני - צ"ל הא דתניא מקצת לראשון וכולן לשני היינו בהוצאת זיזין בחצרו שלו. ועיקר הבעיא - צ"ל היינו בהוצאת זיזין בחצרו שלו. א"נ כגון שפירש בית לאחד ודיוטא לאחר להוציא בה זיזין לחצרו של לוקח. ועיקר הבעיא [ע"פ שיטה...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:00 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשיורי ברכה
תגובות: 0
צפיות: 2974

תיקונים בשיורי ברכה

שיורי ברכה יורה דעה סימן מח עיין בתשובות הרב כנסת הנדולה - צ"ל עיין בתשובות הרב כנסת הגדולה הערות על שיורי ברכה יורה דעה סימן קיח ועי בכף החיים אות נ"א - צ"ל ועי' בכף החיים אות נ"א הערות על שיורי ברכה יורה דעה סימן רעט בקדושת השם אינו בטל אפי באלף - צ"ל בקדושת השם אינו בטל א...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 7:59 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים למנחת חינוך
תגובות: 0
צפיות: 2761

תיקונים למנחת חינוך

מנחת חינוך פרשת יתרו מצוה לב טרפה שא"י לחיות או גוסס בא' - צ"ל טרפה שא"י לחיות או גוסס ב"א [=בידי אדם] מנחת חינוך פרשת משפטים מצוה נו בתוס' ב"ק כ"ו ד"ה אילימא - צ"ל בתוס' ב"ק נ"ו ד"ה אילימא מנחת חינוך פרשת ראה מצוה תלז ועי בס' יסל"מ שמבי' ב...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:56 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת הרא"ש
תגובות: 0
צפיות: 2684

תיקונים בשו"ת הרא"ש

שו"ת הרא"ש כלל סד סימן א
שכשמעון אמר ראית זה השיב ראובן - צ"ל שכששמעון אמר ראית זה השיב ראובן
אלא על אותו שמנו חכמים שנשבעים - צ"ל אלא על אותן שמנו חכמים שנשבעים
וה"ל =והווא ליה= כמו חופר בור - צ"ל וה"ל =והווה ליה= כמו חופר בור
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:55 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מהרי"ט
תגובות: 0
צפיות: 2869

תיקונים בשו"ת מהרי"ט

שו"ת מהרי"ט חלק א סימן סט להשיב כל בעלי בתים שפורעים מס - צ"ל להושיב כל בעלי בתים שפורעים מס בענין ההסכמות אם שלה' התר - צ"ל בענין ההסכמות אם יש להם התר כתב הרשב"א ז"ל בתשוב' סי' תרצ"א - צ"ל כתב הרשב"א ז"ל בתשוב' סי' תרצ"ה על מה שעב' אינו ניתר -...
על ידי ברוך ברמ-ד
ב' 25 פברואר, 2019 8:55 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקונים בשו"ת מהרי"ט
תגובות: 0
צפיות: 2547

תיקונים בשו"ת מהרי"ט

שו"ת מהרי"ט חלק א סימן סט להשיב כל בעלי בתים שפורעים מס - צ"ל להושיב כל בעלי בתים שפורעים מס בענין ההסכמות אם שלה' התר - צ"ל בענין ההסכמות אם יש להם התר כתב הרשב"א ז"ל בתשוב' סי' תרצ"א - צ"ל כתב הרשב"א ז"ל בתשוב' סי' תרצ"ה על מה שעב' אינו ניתר -...

עבור לחיפוש מתקדם