החיפוש הניב 8 תוצאות

על ידי davideinat
ה' 19 יולי, 2018 3:22 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: טעות בשפת אמת על התורה, דברים תר"נ
תגובות: 0
צפיות: 576

טעות בשפת אמת על התורה, דברים תר"נ

כתוב: "כפי הקדושה שנמצא בעונם",
במקום: "כפי הקדושה שנמצא בעולם".
על ידי davideinat
ה' 28 יוני, 2018 6:33 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: טעות בשפת אמת
תגובות: 0
צפיות: 653

טעות בשפת אמת

שפת אמת במדבר פרשת בלק שנה תרמג
כתוב: "הן עם לבדו ישכון", במקום "הן עם לבדד ישכון".
על ידי davideinat
ה' 15 פברואר, 2018 5:17 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: טעות בפירוש "הון עשיר" למשנה מסכת מכות פרק ב משנה ז
תגובות: 0
צפיות: 603

טעות בפירוש "הון עשיר" למשנה מסכת מכות פרק ב משנה ז

בדיבור המתחיל "וכל אדם אין חייבין עליו" כתוב: "משא"כ בגואל אדם", במקום "בגואל הדם".
על ידי davideinat
ג' 13 פברואר, 2018 12:59 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: טעות ברבינו יהונתן על הרי"ף. גירסה 22
תגובות: 0
צפיות: 633

טעות ברבינו יהונתן על הרי"ף. גירסה 22

רבינו יהונתן על הרי"ף מסכת מכות (לפי דפי הרי"ף) משניות דף ג עמוד א

כתוב: "ואיכא דמפרשי דאפיול מינו כהן גדול", במקום "דאפילו"
על ידי davideinat
ג' 05 דצמבר, 2017 5:39 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקון בלחם משנה
תגובות: 0
צפיות: 761

תיקון בלחם משנה

לחם משנה הלכות עבודה זרה פרק ד הלכה טו
כתוב: "שכן כתב בהלכות בכורות פרק ששי", וצ"ל: "שכן כתב בהלכות בכורים פרק ששי"
על ידי davideinat
א' 03 דצמבר, 2017 12:25 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקון בתוספות יום טוב
תגובות: 0
צפיות: 610

תיקון בתוספות יום טוב

בפירוש תוספות יום טוב למשנה מסכת סנהדרין פרק י משנה ג
כתוב: "אינו עתידו לחזור" וצריך להיות: "אינן עתידין לחזור".
על ידי davideinat
א' 03 דצמבר, 2017 12:23 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: מישהו משתמש בתיקוני ההקלדה המוצעים בפורום?
תגובות: 0
צפיות: 696

מישהו משתמש בתיקוני ההקלדה המוצעים בפורום?

שלום.
האם שווה להשקיע ולדווח על טעויות והצעות לתיקון?
האם מישהו ממערכת הפרויקט בודק את הדברים ועושה בתיקונים הללו שימוש?
דוד.
על ידי davideinat
ה' 23 נובמבר, 2017 1:20 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תיקוני נוסח והקלדה ממספר מקומות (גירסה 22)
תגובות: 0
צפיות: 652

תיקוני נוסח והקלדה ממספר מקומות (גירסה 22)

• בתוספות יו"ט בבא בתרא ג,ג כתב: "והרמב"ם פי"ג מה' שכנים כתב כגון שהיה אריס לאביו של בעל השדה" וכן הוא בדפוס וילנא וגם ב"זכר חנוך" – אך הוא טעות, והרמב"ם הנ"ל הוא בפי"ג מהלכות טוען ונטען. • תפארת ישראל בבא בתרא ד,ט כתוב "חרוב המורב" במקום &...

עבור לחיפוש מתקדם