החיפוש הניב 23 תוצאות

על ידי מוטי ק
ג' 21 נובמבר, 2017 2:01 pm
פורום: תמיכה טכנית
נושא: כתיבת מקורות בחיפוש
תגובות: 1
צפיות: 16

כתיבת מקורות בחיפוש

נח לי יותר להשתמש בכתיבת מקורות ולא בעץ מקורות האם אפשר לפרט לי את החילוקים באופן הכתיבה בין עיון לבין חיפוש למשל: בעיון ניתן להשמיט את הר"ת (רמבם, שוע אוח) ובחיפוש לא (רמב"ם, שו"ע או"ח) יש עוד? בסגנון אחר: שאלה טכנית: כיצד ניתן לעשות חיפוש בסימן בודד בשולחן ערוך דרך כתיבת מקורות...
על ידי מוטי ק
ב' 20 נובמבר, 2017 9:06 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: תשובות מיימוניות
תגובות: 0
צפיות: 26

תשובות מיימוניות

בעץ המקורות, בקטגורית המפרשים על הרמב"ם, מופיע "תשובות מיימוניות" וכאשר פותחים סימן מספר זה, ולוחצים על הלחצן הימני בעכבר מופיעה האפשרות "רמב"ם" - כבכל מפרשי הרמב"ם דא עקא, שלחיצה על אפשרות זו תענה בהודעה שהטקסט איננו קיים וכן בבדיקה אקראית לא מצאתי פרק ברמב"ם...
על ידי מוטי ק
ב' 20 נובמבר, 2017 7:57 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: קישורים
תגובות: 1
צפיות: 22

קישורים

היה מועיל ביותר להוסיף קישוריות (עכ"פ ב)ספרי היסוד לספרים המצויינים בהם כלומר, כשם שמן הגמרא הוצמדו קישורים לרמב"ם והשו"ע, וכן בהרבה ספרים ישנם קישורים לרמב"ם (בד"כ) - להוסיף זאת בעוד ספרים וראשון לבקשתי הוא ספר הבית יוסף, שמלבד חשיבותו הרבה הנה כבר המראי מקומות בו מדוייקים ...
על ידי מוטי ק
ה' 16 נובמבר, 2017 11:46 am
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: שאלה
תגובות: 2
צפיות: 90

דוגמא נוספת

פרי האדמה הלכות אישות פרק יב הלכה יד [יד - ט"ו] כשם [שאדם] שחייב במזונות אשתו כך חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים עד שיהיו בני שש [שנים] מכאן ואילך מאכילן וכו' ואם לא רצה גוערים בו ומכריזין כו'. במה דברים אמורים באיש שאינו אמוד וכו' אבל אם (הוא) [היה] אמוד וכו' הראוי ליתן [ממנו] צדקה וכו' מוציא...
על ידי מוטי ק
ג' 07 נובמבר, 2017 2:48 pm
פורום: הצעות לשיפורים
נושא: דיווח על שגיאה
תגובות: 0
צפיות: 69

דיווח על שגיאה

כאשר מדגישים משפט מסויים ומדווחים על שגיאה דרך האפליקציה, קופץ אוטומטית המיקום של אותו משפט. אולם, כאשר ההדגשה היא בחלון של "כל הפרשנים" - על הש"ס, על הרמב"ם, על השו"ע - נכתב שם "כל הפרשנים ל...". כדאי, שכמו שכאשר מעתיקים מתוך החלון הנ"ל לוורד מופיעה אוטומטית ...
על ידי מוטי ק
ג' 07 נובמבר, 2017 2:41 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: שאלה
תגובות: 2
צפיות: 90

דוגמא נוספת

בספר "ביאור חדש מספיק" על הרמב"ם מציין בד"כ להלכה אחרת בכתיב בהיל' (למעלה מ-3000) אך לעתים משתמש בכתיב הרגיל בהל' (פחות מ-600), אולי המקובל אצלנו נחשב כטה"ד בספר זה
על ידי מוטי ק
א' 05 נובמבר, 2017 11:10 pm
פורום: תיקוני הקלדה ומראי מקומות
נושא: שאלה
תגובות: 2
צפיות: 90

שאלה

חפץ ה' מסכת שבת דף קלט עמוד ב ונראה פרושא דסוגיא הכי הוה והו' דסוב' הש"ס דבהיכ' דאיכא קצת עכיר' אפי' במשמרת שרי ומתני' דאסרה משמרת ודוקא בסודר בדאיכא שמרים ברוב בני אדם אינם שותים אותם אלא על ידי הדחק לזה החמירו לשנות בסודרין מה שא"כ בכל שהוא עכירות לא מחמרינן לשנות ושרי במשמרת כהא דרש&quo...
על ידי מוטי ק
ה' 02 נובמבר, 2017 10:09 am
פורום: שו"ת פתוח
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 1
צפיות: 83

עזרה בפענוח ר"ת

שבת של מי מסכת שבת דף קלז עמוד ב
מתני' אבל נותנין לתלויה בי"ט ע"כ. כל ב"ח מרגיש למאי איצטריך למיתני משנה שאינה צריכה דכיון דתני אין נותנין לתלויה בשבת ממילא משמע דנותנין בי"ט וכן הרגיש הרב בעל קול הרמז ובא לידי ישוב ע"ש

מה הפענוח של ראשי תיבות אלו?
בחור חשוב? בן חורין?
על ידי מוטי ק
ג' 24 אוקטובר, 2017 1:15 pm
פורום: שו"ת פתוח
נושא: סדר תנאים ואמוראים
תגובות: 1
צפיות: 90

סדר תנאים ואמוראים

תוספות מסכת כתובות דף ו עמוד א
האי מסוכרייתא דנזייתא אסור להדוקה כו' - פירש בקונטרס וכן ר"ח ובערוך בחד לישנא וכן בסדר תנאים ואמוראים דאסור משום סחיטה

האם מישהו יכול למצוא לי היכן שם?
יש מהדורה נוספת של הספר בלבד המופיעה במאגר?
על ידי מוטי ק
ג' 24 אוקטובר, 2017 1:13 pm
פורום: הצעות לספרים חדשים
נושא: פירוש הרלב"ח על הלכות קידוש החודש
תגובות: 0
צפיות: 80

פירוש הרלב"ח על הלכות קידוש החודש

פירוש הרלב"ח על הלכות קידוש החודש, מופיע ברמב"ם פרנקל על הדף, ואין תחת ידי רמב"ם אחר לבדוק אם גם בו מופיע כבר כתבתי פעם שחסר ה"פירוש" על הלכות יסודי התורה ועל הלכות קידוש החודש וכן רבינו מנוח על ספר אהבה ואולי הבקיאים יוכלו לדעת עוד ספרים המודפסים בספרי הרמב"ם הנפוצים, ...

עבור לחיפוש מתקדם